Skip to main content

Falkenberg på väg mot sitt första Lokalförsörjningsprogram

Catrine Bladh, tillförordnad strategichef på kommunstyrelseförvaltning.

22 Maj 2024

Falkenbergs kommun har under året arbetat på ett nytt sätt med lokalförsörjningsprocessen. Nu har vi passerat en milstolpe när kommunstyrelsen godkänt ett utkast till det första lokalförsörjningsprogrammet som planeringsunderlag för budgeten som politikerna ska besluta om senare i höst.

Effektivisering av lokalförsörjning i fokus

Programmet, som ska revideras årligen, är en del av kommunens långsiktiga strategi för att möta framtida behov och utmaningar. Det täcker allt från skolor och förskolor till gruppbostäder, specialboenden för äldre, bibliotek och idrottsanläggningar. Syftet är att skapa en mer effektiv hantering av kommunens lokaltillgångar och främja bättre planering och användning av fastigheter.

– Vi tar ett stort steg framåt i att effektivisera lokalförsörjningen och säkerställa att en planering i takt så att vi kan stödja kommunens service och verksamheter på bästa möjliga sätt framöver, säger Catrine Bladh, tillförordnad strategichef på kommunstyrelseförvaltning.

Framtidssäkra projekt för Falkenbergs tillväxt

Trots de nuvarande ekonomiska utmaningarna fortsätter vi att planera för tillväxt. Lokalförsörjningsprogrammet inkluderar planer för nya idrottshallar, utökad skolkapacitet, samt renoveringar och tillbyggnader av befintliga anläggningar för att förbättra arbetsmiljön och möta ökade behov.

– Genom att aktivt styra och optimera vår lokalförsörjning kan vi bättre anpassa oss till förändrade behov hos kommunens invånare i framtiden, säger Catrine Bladh.

Samarbetet mellan olika förvaltningar är central i detta arbete, med fokus på att och optimera användningen av kommunens lokaler. Detta innefattar dialog och genomgång av behoven, samt tydliggörande av planeringen för nytillkommande byggnadsprojekt till omfördelning av befintliga lokaler.

Tillsammansarbetet avgörande

Catrine framhåller att arbetet inte hade varit möjligt utan lagarbetet inom delar av kommunorganisationen.

– Det har varit ett lagarbete där flera nämnder och förvaltningar lagt ner mycket tid och resurser för att komma hit. Det har varit ett tillsammansarbete som varit både roligt och avgörande för att komma framåt i arbetet, avslutar Catrine.