Skip to main content

E-förslag ska göra det enklare att påverka kommunen

18 januari 2023

Nu är det lättare för invånare och besökare att påverka Falkenbergs utveckling. Kommunen har från och med årskiftet infört e-förslag som ska göra det enklare för invånare och besökare att lämna ett förslag till politikerna. E-förslag ersätter det tidigare medborgarförslaget. 

Lämna förslag till politiken

Nu kan alla som har ett förslag till politikerna i Falkenbergs kommun skicka in ett e-förslag. Förslaget behöver innehålla ett förslag på åtgärd som ska förändra eller utveckla Falkenbergs kommun i en positiv riktning. Tjänsten är tillgänglig för såväl kommuninvånare som besökare.

– Vi tror och hoppas att e-förslag ska ge en ökad möjlighet och motivation att delta i Falkenbergs kommuns utveckling genom att kunna lämna förslag via tjänsten på vår hemsida, säger Oskar Åhren, utredningssekreterare på kommunstyrelseförvaltning i Falkenbergs kommun. 

Så funkar e-förslag

När man har lämnat ett e-förslag finns det tillgängligt för andra att rösta på det under 60 dagar. Om tillräckligt många röstar på förslaget går den vidare till politisk behandling. Det förslagsläggaren behöver göra är "marknadsföra" sitt förslag för att den ska få tillräckligt många röster för att behandlas av politiken. 

– Ett förslag ska innehålla ett förslag och röra en fråga inom kommunens ansvarsområde och vara av ett allmänt intresse för invånare och besökare, säger Oskar Åhren. 

Ett förslag som får minst 50 röster ska behandlas politiskt och ska avgöras inom ett år från det att förslaget erhållit det antal röster som krävs. 

Vill du lämna ett e-förslag? Klicka på länken nedan. 

Lämna ett e-förslag