Skip to main content

Bomanska huset tilldelas utmärkelsen för god byggnadsvård

Ägarna till fastigheten Centralen 2, även kallad Bomanska huset eller emellanåt ”Galleri Flamingo”, tilldelas diplom för god byggnadsvård av Hallands konstmuseum. Fastigheten som byggdes 1889 och är belägen i hörnet av Badhusparken har än idag ett tidstypiskt utseende som kastar oss tillbaka 130 år i tiden.
Makarna Sven-Erik och Jette vid Bomanska huset

Makarna Sven-Erik och Jette på baksidan vid Bomanska huset

– Fastighetsägarna har på ett genomtänkt sätt vårdat byggnaden och tagit stor hänsyn till den historia som finns bakom huset och den tidsepok som huset uppfördes i. Det är fantastiskt att se, säger Yvonne Nilsson, ordförande i bygglovsnämnden.

Väl omhändertagen fastighet i hörnet av Badhusparken

Bygglovsnämnden i Falkenberg nominerade fastigheten i början av året med motiveringen att byggnaden är väl omhändertaget, tar hänsyn till och smälter fint in i omkringliggande miljö. Renoveringarna av exteriören av bostadshuset har varit hänsynstagande till byggnadens historiskt arkitektoniska utseende och det man bytt ut har ersatts med tidstypiska val för att återskapa det ursprungliga uttrycket.

Ägarna till fastigheten, makarna Sven-Erik och Jette, säger att arbetet har krävt mycket jobb och själ i arbetet med fastigheten.

Hur reagerade ni på beskedet?

– Vi blev glada att vi överhuvudtaget blev nominerade. Nu när vi också får utmärkelsen känner vi oss otroligt stolta och nöjda. Det är flera som varit här för att titta på huset och många har gett oss beröm för arbetet vi har lagt ner på huset.

Vad lockade med huset?

– Vi hade besökt Falkenberg mycket och fastnade för staden och gamla stan men också närheten till havet. Läget var väldigt lockande med närheten till parken. Vi var ute efter ett äldre hus med själ och så dök möjligheten upp och vi slog till.

Vad har huset för betydelse för er?

– Det finns en lång historia bakom huset, vilket är väldigt spännande.

Vad tror ni Swen och Betty Boman skulle säga om de såg huset idag?

– Vi tror att de hade gillat det och varit glada över att det fanns de som ville bevara det och ge det liv.

Makarna Sven-Erik och Jette med porträtt på makarna Boman

Makarna Sven-Erik och Jette med porträtt på makarna Boman