Skip to main content

Nio föreningar med social inriktning har beviljats föreningsbidrag

25 januari 2023

För 2023 har elva föreningar ansökt om föreningsbidrag av socialnämnden. Budgeten ligger på 959 000 kronor och hela denna pott har fördelats.

Sedan 2009 handlägger socialnämnden ansökningar gällande föreningar inom nämndens verksamhetsområde. De verksamheter som i första hand kompletterar socialnämndens verksamhet rör dessa områden:

  • Stöd till brottsoffer
  • Stöd till våldsutsatta
  • Stöd i nykterhet
  • Stöd i att bryta socialt nedbrytande beteende
  • Sysselsättning för personer med funktionsnedsättning
  • Föreningar som företräder en utsatt grupp och anhörigvårdare 

Bidrag har fördelats till nio föreningar

Socialnämnden har nu tagit beslut om att bevilja följande föreningar bidrag för 2023:

Falkenbergsortens FUB, 60 000 kronor

Föreningen HjärtLung Falkenberg, 12 250 kronor

Hörselskadades förening i Falkenberg, 12 250 kronor

LP Kontakten i Falkenberg, 145 000 kronor

RIA Falkenberg – Hela Människan, 410 000 kronor

Det Fria Sällskapet Länkarna Falkenberg, 195 000 kronor

KF Länken Falkenberg, 12 250 kronor

Reumatikerföreningen Falkenberg, 12 250 kronor

Brottsofferjouren Falkenberg, 100 000 kronor

Två föreningar har fått avslag

Socialnämnden tog även beslut om att avslå Kris Falkenbergs ansökan då föreningen gått i konkurs samt att avslå Falkenbergs Fontänhus ansökan då föreningen från och med i år istället får bidrag från kommunstyrelseförvaltningen.