Skip to main content

Åtta föreningar med social inriktning har beviljats föreningsbidrag

27 december 2023

För 2024 har åtta föreningar ansökt om föreningsbidrag av socialnämnden. Budgeten ligger på 959 000 kronor och hela denna pott har fördelats.

Sedan 2009 handlägger socialnämnden ansökningar gällande föreningar inom nämndens verksamhetsområde. De verksamheter som i första hand kompletterar socialnämndens verksamhet rör dessa områden:

  • Stöd till brottsoffer
  • Stöd till våldsutsatta
  • Stöd i nykterhet
  • Stöd i att bryta socialt nedbrytande beteende
  • Sysselsättning för personer med funktionsnedsättning
  • Föreningar som företräder en utsatt grupp och anhörigvårdare 

Socialnämnden beviljar dessutom föreningsbidrag till friskvårdande och rehabiliterande verksamheter som bedrivs av lokala patientföreningar.

Bidrag har fördelats till åtta föreningar                                            

Socialnämnden har nu tagit beslut om att bevilja följande föreningar bidrag för 2024:

 Falkenbergsortens FUB  65 000 kronor
 Föreningen HjärtLung Falkenberg  12 500 kronor
 Hörselskadades förening i Falkenberg             12 500 kronor
 LP-kontakten i Falkenberg  148 000 kronor
 RIA Falkenberg – Hela Människan  413 000 kronor
 Det Fria Sällskapet Länkarna Falkenberg  198 000 kronor
 Brottsofferjouren Falkenberg                             100 000 kronor
 Kvarnvägens Vänner i Morup  10 000 kronor