Skip to main content

Apelskolans årskurs 7-9 övergår till fjärr- och distansundervisning

Årskurs 7-9 på Apelskolan övergår till fjärr- och distansundervisning. Bakgrunden till beslutet är en hög frånvaro bland både undervisande lärare och elever i aktuella årskurser.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har på delegation från nämnden beslutat att årskurs 7-9 på Apelskolan övergår till fjärr- och distansundervisning.

Beslutet är fattat mot bakgrund av att det i berörda årskurser är en hög andel undervisande lärare frånvarande samtidigt som många elever är frånvarande med anledning av Folkhälsomyndigheten rekommendationer. Barn- och utbildningsnämnden bedömer att fler elever kan ta del av undervisningen och att undervisningen kan bedrivas med en högre kvalitet om den bedrivs på distans. Elever i behov av närundervisning undantas beslutet.

Beslutet gäller till och med den 27 januari. Beslutet kan förlängas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 januari.