Skip to main content

Allegio omsorg säger upp sitt avtal med Falkenbergs kommun

31 juli 2023

Allegio omsorg, som utför hemtjänst på uppdrag av Falkenbergs kommun, har sagt upp sitt avtal. Det innebär att de personer som valt företaget som hemtjänstutförare behöver göra ett nytt val. Sista dagen som Allegio omsorg utför hemtjänstinsatser i kommunen är 18 oktober.

Allegio omsorg hjälper i dag ett fyrtiotal personer i Falkenbergs kommun med olika hemtjänstinsatser. Dessa personer kommer nu behöva göra ett nytt val av hemtjänstutförare.

Vi uppmanar brukare att byta utförare omgående

– Alla kommer få den hjälp de behöver. Men Allegio står inför en avveckling av verksamheten i Falkenberg och en utmaning för dem är att behålla sin personal avtalstiden ut, till och med den 18 oktober. Både Allegio och kommunen vill därför uppmana berörda brukare att byta till en ny hemtjänstutförare redan nu. På så sätt kan vi säkra en trygg övergång, säger Jerk Jakobs, chef för biståndsenheten.

Så här gör du ett nytt val av hemtjänstutförare

För att byta utförare kan du kontakta biståndsenheten via kommunens växel på telefonnummer 0346-88 60 00.

Berörda personer kommer också att få ett informationsbrev från kommunen. Vi skickar då även med en talong som du kan fylla i och skicka tillbaka i det medföljande kuvertet.

Bytet tar cirka en till två veckor efter att ditt svar har inkommit.

På kommunens webbplats kan du läsa mer om de olika hemtjänstutförarna.