Skip to main content

Börja förskoleklass

I förskoleklass vill vi inspirera till nya upptäckter och väcka elevernas nyfikenhet och lust att lära. Här hittar du information om hur vi jobbar och vad du som vårdnadshavare behöver göra inför att ditt barn ska börja i förskoleklass.

Förskoleklass är bryggan mellan förskola och skola. Här blandar vi lek med lärande och lägger grunden för en bra start i skolan. I förskoleklass får eleverna börja läsa, skriva och räkna och utforska andra skolämnen. Det blir också mycket utflykter och aktiviteter där barnen får röra på sig, lära sig att samarbeta, skapa och upptäcka nya saker.

pdf Dags att börja förskoleklass 2024 (431 KB)

Lära känna varandra

En viktig del i förskoleklass är att eleverna ska lära känna varandra. Därför jobbar man i förskoleklass mycket med hur man ska vara som kompis och olika sociala regler i skolan. Det är viktigt att alla känner sig trygga och kan vara sig själv i skolan.

Engagerade och välutbildade lärare

För att eleverna ska lära, utvecklas och trivas i skolan är det viktigt med välutbildade och engagerade lärare. Det har vi i våra skolor. Våra lärare är redo att stötta ditt barn genom hela skolgången, med start i förskoleklass.

Elevhälsan

Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling och hälsa. På varje skola finns ett elevhälsoteam som leds av skolans rektor. I elevhälsoteamet ingår skolsjuksköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. De arbetar i nära samarbete med övrig personal på skolan samt med dig som vårdnadshavare. Elevhälsan är en viktig del för att alla elever ska utvecklas och må bra i skolan.

Förskoleklassen är obligatorisk

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Läs mer om skolplikt, frånvaro och ledighet i förskoleklass.

Att välja skola

I december får alla barn som ska börja förskoleklass ett brev från den grundskola i Falkenbergs kommun som hen är välkommen att börja i. 

Val av skola ska sedan vara gjort innan den 31 januari. Det gäller både om du vill acceptera den plats barnet har i kommunal grundskola och om du vill välja en annan skola.

Acceptera anvisad plats

Om du är nöjd med ditt barns anvisade plats behöver du som vårdnadshavare acceptera den. Det görs digitalt och med e-legitimation i vad vi kallar Anmälan till förskoleklass. Om du saknar e-legitimation får du hjälp med att acceptera ditt barns plats via Kontaktcenter.

Välja annan kommunal skola

Det går även att ansöka om att välja en annan av Falkenbergs kommuns skolor och då sker tilldelning vid mån av plats och enligt bestämda prioriteringsregler. Ansökan gör du i Anmälan till förskoleklass.

Val av skola

Välja fristående skola eller skola i annan kommun

Om du vill att ditt barn ska gå på en fristående skola i Falkenbergs kommun eller på en skola i en annan kommun ansvarar du själv för att kontakta skolan och ansöka om plats.

OBS! Eftersom Falkenbergs kommun har ett ansvar för alla elever boendes i kommunen behöver du som vårdnadshavare meddela oss att du valt en fristående skola eller skolan i annan kommun åt ditt barn. Du meddelar det via Anmälan till förskoleklass.

Ansök om plats i fritidshem

Om ert barn har behov av plats i fritidshem behöver ni ansöka om plats.

Om ert barn ska gå i en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun ansvarar du själv för att kontakta skolan och ansöka om fritidshemsplats.