Skip to main content

Begäran om registerutdrag

Här kan du lämna en begäran om registerutdrag över dina personuppgifter.

Med stöd av dataskyddsförordningen kan du begära information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Falkenbergs kommun.

Särskilt om överförmyndarnämnden och bolagen

Önskar du information om vilka personuppgifter överförmyndarnämnden behandlar om dig vänder du dig till Varbergs kommun. Varbergs kommun är värdkommun för överförmyndarnämnden.

Gäller din begäran information om vilka personuppgifter något av kommunens bolag behandlar om dig, vänder du dig direkt till respektive bolag.

Handläggningstid

Varje nämnd ansvarar för de personuppgifter som de registrerat om dig. Därför kommer du att få ett registerutdrag från varje nämnd som du begärt information ifrån. Senast en månad efter att vi mottagit din begäran ska du ha fått svar. I fall din begäran är komplicerad och tar längre tid än så, eller om det inte går att ta fram ett registerutdrag, får du besked om det inom en månad.

Du kommer att få besked oavsett om det finns några uppgifter registrerade om dig eller inte.

Information om behandlingen av personuppgifter

På kommunens webbplats finns information om hur Falkenbergs kommun behandlar dina personuppgifter.

Skyddad identitet
Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda denna e-tjänst. Ta då istället kontakt med kommunen på annat sätt.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.