Skip to main content

Vi tänder vinterbelysningen som vanligt

11 november 2022

Vi har valt att ha vinterbelysningen tänd som vanligt i år. Belysningen kommer att vara tänd från och med J-dagen, den 11 november. Vinterbelysningen bidrar både med mysig stämning och till ökad trygghet i innerstaden under de mörkare månaderna.

Falkenbergs kommun har valt att göra åtgärder som har effekt och undvika åtgärder som till största del har en symbolisk betydelse. Till exempel ser vi över och justerar ventilation för att minska energianvändningen. 

– All belysning vi sätter upp är LED-belysning som drar lite ström. Vinterbelysningen bidrar till en mysigare och tryggare innerstad under den mörkare perioden på året, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Här har vi valt att hålla tänt 

  • Vi har valt att sänka effekten på belysningen i Stadshuset, men vissa delar kommer fortfarande att vara tända nattetid. Vi har tänt på dessa platser för att det bidrar till en ökad trygghet under de mörka månaderna. 
  • Vi sätter upp vinterbelysning i kommunens lokaler som vanligt och vi byter till LED-lampor så att en stor del av vår julbelysning är lågenergilampor som drar mindre ström. 

Kommunen har även en plan för hur vi ska agera om situationen förvärras. I dagsläget gör vi redan åtgärder som har stor effekt.