Skip to main content

Välkommen på föreläsningen - Våga fråga om våld

30 oktober 2023

Falkenbergs Kommun, Relationsfridsteamet, tillsammans med Kvinnojouren vill bjuda in dig till en föreläsning med Marcus Gustavsson om våld i nära relationer. 

Föreläsningen kräver anmälan och inträffar i Argussalen den 24 november 13.00-14.30. Sista anmälningsdag är den 20 november.

Anmäl dig här.

En livsviktig föreläsning

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Var femte kvinna har någon gång blivit utsatt. Det är alltså stor sannolikhet att någon av dina kollegor eller någon du känner har blivit eller är utsatta för våld av någon närstående.

I samband med föreläsningen kommer Argus prydas av utställningar från Relationsfridsteamet och Kvinnojouren som du kan ta del av, så kom i tid.

Föreläsningen kommer lyfta ämnen som:

  • Maskulinitetsnormerna.
  • Våldets uttryck och mekanismer.
  • Tecken på våldsutsatthet.
  • Hur skapar man förtroende hos någon som är utsatt?
  • Tips för att utmana maskulinitetsnormen och förebygga våld.

Marcus Gustavsson är utbildningskonsult och föreläsare med många års erfarenhet av ledarskapsroller i kommuner och ideella organisationer. Han har i decennier arbetat för att höja kunskapen om våld i nära relationer. I föreläsningen delar han med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Han berättar även hur maskulinitetsnormerna höll på att ta hans egna liv.

Välkommen!