Skip to main content

Välkommen att gå på invigning av demokratiutställning den 11 mars

06 mars 2024

På måndag den 11 mars klockan 17 hälsar vi stora som små hjärtligt välkomna till invigningen av utställningen Demokrati finns inte - Vi gör den! En utställning om vikten av demokratiskt engagemang. Vi kommer att hålla tal, klippa band och servera dryck och lättare tilltugg.

Tid och plats

Måndag 11 mars klockan 17–19, Stadsbiblioteket i Argus, Holgersgatan 7.

Program

17.00 Välkommen och tal av Lise-Lotte (Lotta) Olaisen, bibliotekschef i Falkenbergs kommun
17.15 Fanfar av elev från Kulturskolan
17.20 Bandklippning av ungdomar från bibliotekets DELA-projekt, Ungas delaktighet i biblioteket

Folkbibliotekens roll i att verka för demokratin

Biblioteken i Falkenberg arbetar för att öka tilliten till samhällsinstitutioner genom att skapa tillfällen för möten och interaktion. Därför vill vi välkomna till utställningen Demokrati finns inte - Vi gör den! Här kan du ta del av människors engagemang världen över och fundera över ditt eget engagemang och ta ställning. Vad tycker du?  

För att kunna delta i det demokratiska samhället behöver människor tillgång till information för att kunna bilda åsikter. En stark demokrati bygger på att människor är välinformerade, engagerade och kompetenta och kan fatta välgrundade beslut. Vi vet, att för många människor spelar folkbiblioteken en avgörande roll för inhämtande av information och för kunskapsfördjupning, vilket i sin tur utgör förutsättningar för deltagande i både demokratiska beslutsprocesser och i det demokratiska samtalet. Inte minst är det viktigt med tillgången till digitala verktyg och såväl fysiska som digitala medier. Biblioteket är en fristad, ett rum öppet för alla, som ger fri tillgång till litteratur och information. 

Utställningen finns på Stadsbiblioteket i Argus den 11–27 mars under bibliotekets ordinarie öppettider och är öppen för alla.

Om utställningen Demokrati finns inte - Vi gör den!

Demokratiskt engagemang kan komma i många former och se ut på flera olika vis. I utställningen möter du människors personliga demokratiberättelser och föremål som en serie nedslag i tid och rum. Varje person har fått välja ut ett föremål som för just dem symboliserar demokratiskt engagemang.

Utställningen utgår ifrån forskning från Varieties of Democracy (V-Dem), vid Göteborgs universitet. I detta världsledande forskningsprogram mäts demokratisk utveckling i världen. Utställningen omsätter sedan forskningen till fem olika demokratiska ideal; rättvisa val, frihet, jämlikhet, öppenhet samt deltagande.

Demokrati finns inte – vi gör den! riktar sig till en bred allmänhet men är också en del av en större demokratisatsning för skolan. Utställningen är producerad med stöd från Riksantikvarieämbetet och i samarbete med Varieties of Democracy och European Alternatives.

Länkar

Kontakta gärna

Lise-Lotte (Lotta) Olaisen, bibliotekschef
0346-88 50 70
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.