Skip to main content

Uppdrag att stärka framtiden: Utveckling av undervisningen på Introduktionsprogrammen

28 Maj 2024

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att vidareutveckla undervisningen på Introduktionsprogrammen (IM). Målet är att i högre grad förbereda eleverna för anställningsbarhet och därmed stärka deras möjligheter att känna delaktighet i samhället, kunna försörja sig och på lång sikt bidra till samhällets utveckling.

Introduktionsprogrammen är en viktig del av kommunens utbildningsutbud, och syftar till att stödja elever som ännu inte är behöriga till nationella program. Eleverna på Introduktionsprogrammen har olika förutsättningar och mål – vissa strävar efter att studera vidare på nationella program medan andra vill gå direkt ut i arbetslivet. Genom att utveckla undervisningen på IM, vill vi säkerställa att varje elev får den individuella hjälp och det stöd de behöver för att nå sina mål.

Varje elev ska få det stöd som krävs för att nå nästa steg mot en anställning. Detta kan innebära allt från anpassade studieplaner och praktikplatser till mentorskap och karriärvägledning. Förvaltningen kommer att undersöka olika möjligheter och metoder för att utöka med fler yrkesförberedande aktiviteter och kurser på Introduktionsprogrammen, för att göra eleverna mer attraktiva för arbetsgivare att anställa och på så sätt optimera elevernas chanser att lyckas.

Denna satsning är en del av kommunens övergripande vision att skapa en inkluderande och hållbar framtid för alla medborgare. Vi ser fram emot att följa utvecklingen och ser positivt på de möjligheter som detta initiativ kan ge våra ungdomar.