Skip to main content

Narkotikasök som en del av kommunens trygghetsarbete

22 januari 2024

Under eftermiddagen måndagen den 22:e januari har ett förebyggande narkotikasök genomförts på Falkenbergs gymnasieskola för att säkerställa en narkotikafri skolmiljö.

Denna noggrant planerade och samordnade insats, utförd av lokalpolisen i samarbete med skolans personal och administration, syftar till att skapa en säker och trygg miljö för såväl elever som personal.

– Det här är en av många insatser som ingår i vår handlingsplan för att öka tryggheten i Falkenberg. Det finns ett antal aktiviteter riktade mot våra skolor med syfte att få bort narkotikan från skolorna och detta är en bland flera, säger Christian Skröder, utvecklingsledare brottsförebyggande arbete i Falkenbergs kommun.  

Under den genomförda sökningen använde polisen en specialtränad hund för noggrann genomsökning av skolans lokaler. Insatsen genomfördes efter skoltid och inga elever fanns närvarande. 

Vid det genomförda söket gjorde polisen inga fynd som kräver åtgärd. 

Per Svensson är kommunstyrelsens ordförande och kommenterar insatsen.  

– Vi ska inte ha någon narkotika i våra skolor och inte i andra delar av samhället heller. Att genomsöka skolor med hund efter narkotika är en förebyggande åtgärd samtidigt som att det skickar en tydlig signal om att vi aktivt och gemensamt kommer jobba mot narkotika i samhället och i skolorna.

Oppositionsrådet Sandra Johansson understryker vikten av att jobba på bred front för att få till en förändring.  

– Det här handlar om att öka tryggheten i Falkenberg. Då behöver vi jobba på bred front och med flera olika insatser för att få till en förändring. Att jobba med skolan är en viktig del i hela trygghetsarbetet för det ska vara en trygg plats för våra elever och personal. 

Bakgrund 

Insatsen är en del av Falkenbergs kommuns förebyggande trygghetsarbete och ingår i en övergripande handlingsplan för ett tryggare Falkenberg. Sökinsatsen representerar starten på en serie planerade insatser på kommunens skolor där målet är att kontinuerligt upprätthålla trygghet, förstärka säkerheten och främja en positiv och trygg lärandemiljö för alla som vistas i skolan.