Skip to main content

Tillsammans för ökad trygghet i Falkenberg

11 september 2023

I ljuset av de senaste händelserna med sprängningar i bostadshus i Falkenberg vill polisen och Falkenbergs kommun beskriva det pågående arbetet för tryggheten i Falkenberg. Som invånare eller besökare i Falkenbergs kommun ska du känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor en av våra viktigaste uppgifter.

På kort tid fick falkenbergarna vara med om flera sprängningar. Vi förstår att sådana händelser kan skapa oro och det är naturligt. Men vi vill betona att vi aktivt arbetar tillsammans för att minska risken för att liknande händelser ska ske i framtiden. Arbetet för tryggheten sträcker sig över myndighetsgränser och mellan föreningar, näringsliv och organisationer. 

Vårt gemensamma arbete är konstant, inte bara när något inträffar. Vi strävar efter ökad trygghet genom flera olika åtgärder. Det inkluderar sociala förebyggande insatser, tidiga insatser inom skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheter genom vår samverkansform SSPF som riktar sig till familjer och ungdomar mellan 10 och 18 år. Syftet är att främja fungerande skolgång och fritid för ungdomar samt förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogbruk och annat riskbeteende samt motverka rekrytering till kriminella gäng. 

Våra gemensamma ansträngningar ger resultat. Antalet anlagda bränder minskade från 30 fall år 2020 till 4 fall under 2023. Även om det fortfarande finns utrymme för förbättring, är detta en betydande skillnad. Det är resultatet av ett gott polisarbete och gemensamt förebyggande arbete.

Under hösten kommer Falkenbergs kommun och polisen i Falkenberg i mötet med näringslivet i Falkenberg ha ett särskilt fokus på tryggheten och hur vi tillsammans kan arbeta för att öka den ytterligare. 

Vi har ett närvarande och synligt rättssamhälle som agerar vid rätt tidpunkter för att långsiktigt göra Falkenberg säkert för alla, men också kortsiktigt när en händelse inträffar. Vi strävar efter att öka tryggheten, men förstår också att det är en långsiktig process där händelser kan inträffa.

Just nu genomför vi tillsammans en trygghetsundersökning och vår uppmaning till dig som invånare är att ta dig tid att svara på den. Den ger värdefull kunskap och vägledning för oss i vårt fortsatta trygghetsarbete.  

Vårt mål är klart: Falkenberg är och ska fortsätta vara en trygg plats för alla. Det är tillsammans vi skapar det Falkenberg som vi vill leva, bo och verka i. 

Ulrica Strömkvist, lokalpolisområdeschef 

Kicki Nordberg, kommundirektör 

Anneli Svensson, kommunpolis 

Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande                         

Sandra Johansson, oppositionsråd