Skip to main content

Tillbaka till normala munskyddsrutiner för både personal och besökare

13 mars 2023

Från och med den 9 mars behöver vård- och omsorgspersonal i Falkenberg inte längre använda munskydd vid brukarnära vård och omsorg. Även besökare får delvis nya rutiner att följa.

Under pandemin beslutades det om särskilda riktlinjer för munskydd för vård- och omsorgspersonal, med syfte att skydda brukare från smitta. Eftersom smittläget för covid-19, influensa och RS-virus nu bedöms vara betydligt lugnare, har Region Halland beslutat att ta bort de särskilda riktlinjerna för hela regionen.

Det innebär att kommunens personal återgår till de normala hygienrutiner som gällde innan pandemin. Detta är något som har varit mycket efterlängtat bland många i personalen, som under lång tid arbetat med munskydd på sig varje dag.

Tillbaka till vanliga rutiner även på kommunens boenden

Att gå tillbaka till vanliga rutiner innebär också att det inte längre finns några krav på att äldreboenden eller grupp- och servicebostäder ska ha en särskild plats där munskydd alltid finns tillgängliga för besökare att ta själva.

Däremot uppmuntras boendena fortfarande att alltid erbjuda handsprit och att kunna dela ut munskydd till de besökare som efterfrågar det.