Skip to main content

Svar på insändare i Falkenbergs Nyheter

01 september 2023

Den 22 augusti publicerade Falkenbergs nyheter en insändare som Johan Klingborg, chef socialförvaltnignen, önskar ge svar på. Han hade inte möjlighet att svara innan tidningen gick i tryck. Här är svaret han har skickat till Falkenbergs nyheter.

Vi har fått motta kritik gällande hanteringen av den psykosociala arbetsmiljöproblematik som sedan ledde till att Mölles vänner valde att avsluta avtalet med Falkenbergs kommun. Hela processen är djupt olycklig då enskilda individer har farit illa. Det hela ledde också till att föreningen Mölles vänner lämnade Mötesplats Mölle. Det är dock Falkenbergs kommuns bestämda uppfattning att hot, kränkningar och mobbing aldrig är okej.

Bristande psykosocial arbetsmiljö

Det började med att jag som ansvarig chef tog emot tio stycken anmälningar om bristande arbetsmiljö från den kommunala personalen anställd på Mötesplats Mölle. Efter att jag tagit del av dessa anmälningar bjöd jag in berörda personer i Mölles styrelse till ett möte. Under detta möte presenterade vi muntligen det underlag som fanns i arbetsmiljöanmälningarna.

Kommunen i möte med Mölles vänner

Vidare har Falkenbergs kommun haft ytterligare ett möte med berörda personer i Mölles vänners styrelse och jag har även personligen närvarat vid ett styrelsemöte i Mölles vänner för att diskutera möjliga lösningar framåt. Mölles vänner valde då att avsluta avtalet och flytta ut från mötesplatsen.

Extern konsult för oberoende utredning

Jag valde att använda en extern konsult i den fortsatta arbetsmiljöutredningen för att undanröja alla spekulationer om partiskhet i utredningen. Konsulten intervjuade samtliga personer som figurerar i utredningen, både personal och de personer som uppgavs ha betett sig olämpligt. Han intervjuade även besökare på mötesplatsen. Alla har blivit hörda.

Arbetet med mötesplatserna pågår

Vad gäller nämnda avtal så har detta avhandlats mellan mig och ordföranden i Mölles vänner. Vi är medvetna om att avtalet inte blev uppdaterat enligt plan. Hanteringen av covid-19, bland annat, har gjort att vissa saker har hamnat på efterkälken. Avtalet för Mötesplats Mölle är en av dem. Arbetet med hur mötesplatserna ska drivas framöver pågår just nu.

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar

Som arbetsgivare ser vi med stort allvar på alla situationer som innebär att vår personal känner sig utsatt på något sätt. Jag vill återigen understryka att det här handlar om ett arbetsmiljöproblem. Och vi har nolltolerans mot kränkningar och hot i våra verksamheter – oavsett vad som föranlett det.

Föreningen Mölles vänner engagerar många

Arbetsmiljöanmälningarna gäller tre personer i Mölles vänners styrelse. Mölles vänner som förening, med sitt stora antal medlemmar, har gjort mycket gott för Mötesplats Mölle och Falkenbergs seniorer och det ska de ha en stor eloge för.

Verksamheten igång igen

Nu är verksamheten på Mötesplats Mölle i full gång igen och jag tror att samtliga parter tycker att det är härligt att kommunens seniorer nu kan få ta del av mötesplatsens utbud igen. Jag hoppas att vi kan enas om att det finns lärdomar att dra för båda parter och att det nu är dags att vända blad och istället blicka framåt.

Vänliga hälsningar,

Johan Klingborg
Socialchef, Falkenbergs kommun

Gå vidare till Falkenbergs nyheter