Skip to main content

Stanna vid röd signal vid obevakade järnvägskorsningar

26 Maj 2023

I centrala Falkenberg finns ett järnvägsspår som dagligen kör godstrafik. På en del sträckor finns det obevakade järnvägskorsningar. För att säkerställa en smidig och säker resa – för de som kör tågen, men också för både kommuninvånare och besökare, är det av största vikt att alla följer de gällande skyltarna och signalerna längs tågsträckan för säkerhetens skull!

För att garantera säkerheten för alla som vistas i närheten av järnvägen är det av yttersta vikt att följa de skyltar och signaler som är uppsatta längs tågsträckan.

Tågoperatörens lokförare har rapporterat att bilister vid flertalet tillfällen inte följer vägskyltar och signaler vid järnvägskorsningar, då främst vid de som är obevakade. Vår uppmaning till alla trafikanter är att aldrig köra över spåret när ett tåg är på väg, just för att undvika allvarliga olyckor. Respektera skyltar och signaler!

Kör du mot rött riskerar du inte bara din utan även andra medtrafikanters säkerhet, och att du kan bli av med körkortet på plats.

Falkenbergs kommun har informerat polisen om överträdelserna och vi arbetar tillsammans för att hantera situationen. Polisen är medveten om läget och kommer att vara närvarande vid järnvägskorsningarna för att övervaka att trafikanter följer reglerna.

Var rädd om dig – spåren är för tågen

Det är av betydelse att man aldrig korsar järnvägen utan att använda övergångsställena och de anvisade gångvägarna. Genom att följa skyltarna och signalerna visar vi vår omsorg för varandra och bidrar till att skapa en trygg och säker tågtrafikmiljö för alla.

Att passera en järnvägskorsning

Om du ska passera en järnvägskorsning är det viktigt att du är extra uppmärksam och anpassar hastigheten så att du kan stanna om det kommer ett tåg. Räkna inte med att signaler eller bommar alltid fungerar. Se dig noga för innan du går eller kör över.

Det är inte säkert att ett tåg hinner stanna för dig. Bromssträckan för ett tåg som passerar korsningarna kan vara uppemot 20 meter.

Var försiktig nära järnvägen (informationsblad, Trafikverket, pdf, 2 MB)