Skip to main content

Socialnämnden fortsätter hyra aktivitetsbassängen på Klitterbadet

26 juni 2023

Socialförvaltningen har hyrt aktivitetsbassängen på Klitterbadet sedan 2002. Personer med funktionsnedsättning har då badat avgiftsfritt under de 20,5 timmar per vecka som förvaltningen hyrt. Nu har socialnämnden tagit beslut om att hyra bassängen även under 2024.

Socialnämnden har även tagit beslut om vilken målgrupp som ska ha tillgång till bassängen och vilka kriterier som gäller för att få tillgång till bad.

– Vi har sett över hur aktivitetsbassängen används och vi ser att det finns en stor grupp som inte känner till att möjligheten till bad finns. Nu vill vi säkerställa att alla inom den här målgruppen känner till det, säger verksamhetsutvecklare Camilla Gränsmark.

Målgrupp

  • Du ska vara folkbokförd i Falkenbergs kommun
  • Du ska tillhöra en personkrets enligt 1 § LSS.

Kriterier för tillgång till bad

  • Du ska ha en pågående LSS-insats beviljad från kommunens myndighetsavdelning alternativt vara beviljad statlig assistansersättning från Försäkringskassan
  • Du ska till följd av funktionsnedsättning ha behov av anpassat bad i aktivitetsbassängen för att kunna besöka Klitterbadet. Kan du bada tillsammans med allmänheten på ordinarie öppettider uppfyller du inte detta kriterium
  • Bad ska ske tillsammans med personal från din verksamhet. Klitterbadet står inte för personal vid de hyrda badtiderna.

Boka tid för bad

Socialförvaltningen kommer att utse en samordnare som hanterar schemaläggningen av bad i aktivitetsbassängen. Du som vill bada behöver anmäla ditt intresse för att få en badtid för 2024. Detta kommer du kunna göra via ett formulär som publiceras på kommunens webbplats efter sommaren. Sista datum för att anmäla sitt intresse för kommande år är 1 oktober.

Samordnaren gör sedan ett schema för badtiderna, fördelade på alla som anmält sitt intresse för perioden. Schemat gäller för ett år.

– Vi testar det här upplägget nu under 2024 och så får vi utvärdera det sen och se om det är något vi behöver ändra på, säger verksamhetsutvecklare Camilla Gränsmark.

– Vi kommer inte göra några individuella bedömningar om vem som får bada eller inte, utan vi litar på att verksamheten eller utföraren, tillsammans med brukaren, kan göra den bedömningen, tillägger hon.

Gå till informationssidan på kommunens webbplats

Personkretsar enligt LSS

Vissa personer med funktionsnedsättning har rätt till insatser enligt LSS. För att ha rätt till insatser enligt LSS måste personen tillhöra någon av de så kallade personkretsar som definieras i 1 § 1–3 LSS:

Personkrets 1: omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2: omfattar personer med ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller en kroppslig sjukdom.

Personkrets 3: omfattar personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, förutsatt att de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.