Skip to main content

Socialchefen slutar i Falkenberg – blir socialdirektör i Helsingborgs stad

14 juni 2023

Efter 8,5 år i socialförvaltningen, varav 7 år som chef, väljer nu Johan Klingborg att gå vidare i karriären. Hans nya tjänst är som socialdirektör i Helsingborgs stad.
– För mig handlar det här om personlig utveckling. Helsingborg är en större stad och ligger i framkant när det kommer till att utveckla och tänka nytt kring sociala tjänster. Samtidigt är jag stolt över det jag åstadkommit här, säger Johan Klingborg.

Socialtjänsten är ett område i omvandling. En förändring är den demografiska utmaningen, att andelen unga och äldre som behöver socialtjänsten ökar medan andelen personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. En annan är att lagstiftningen är på väg att förändras på många områden, vilken myndighet som har ansvar för vad.
– Det här har pågått under en längre tid men jag tycker att vi i Falkenberg har följt med i den här utvecklingen. Det har vi gjort tack vare att vi har jobbat tillsammans i hela organisationen. Att vi lyckas kan vi se i många olika undersökningar. Jag kommer sakna Falkenberg väldigt mycket men det ska också bli spännande att gå vidare, säger Johan Klingborg.

Uppskattad chef

– Jag är tacksam att Johan Klingborg arbetat som chef hos oss så länge. Vi har jobbat i flera svåra situationer och Johan har alltid tagit ansvar och kommit med konstruktiva lösningar, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Viktiga områden

Johan Klingborg har jobbat många år, fler än de flesta av sina företrädare. När han tänker tillbaka är det – utöver den omfattande insats covid-19 innebar – några områden han lyfter:

• Samarbetet med skolan som bestått av tre olika delar. För det första TSI, tidiga samordnade insatser riktade mot barn i mellanstadiet. För det andra, SSPF, ett samarbete mellan skola, socialtjänst, fritid och polis som ska fånga upp unga. Före det tredje, Skolfam, där familjehemsplacerade barn får extra stöd.
– Vi identifierade att den största friskfaktorn är att barn slutför sin skolgång. Allt detta är insatser som leder mot det.

• Äldreomsorgen har stora utmaningar. Där har flera insatser bidragit till bibehållen kvalitet. Det handlar bland annat om digitalisering och ett målmedvetet arbete med rekrytering så att det ska finnas nog med vikarier. Det handlar även om långsiktiga satsningar som boendet Trädgården, som kommer kunna ge service för äldre i olika skeden av åldrandet på ett effektivt sätt.
– Det här har verkligen varit ett tillsammansarbete, allt från omsorgspersonal som jobbat extrapass till att organisationen verkligen ansträngt sig kring hur vi kan bli bättre.

• Falkenberg har tagit emot många flyktingar. Dels i flyktingvågen som började komma hösten 2015, dels de ukrainare som kommit till Falkenberg efter invasionen 2022.
– Vi lärde oss mycket under 2015 som gjorde att jag är stolt över hur mottagandet blev för flyktingarna från Ukraina. Det blev bra både för dem som flytt krig, men det blev också hanterbart för oss som kommun, säger Johan Klingborg.

Slutar i början av september

Johan Klingborg börjar sitt nya jobb den 7 september och slutar i Falkenberg strax innan dess.

Johan Klingborg. Han har blå kavaj och står bredvid Ätran.

Johan Klingborg.