Skip to main content

Skrea Lyckan ute för markanvisningstävling

På området som är 21 hektar ger kommande detaljplanen möjlighet att bygga cirka 200 bostäder i blandade boendeformer samt en ny förskola.

30 april 2024

Nu kan byggföretag som är intresserade av att bygga bostäder i Skrea Lyckan delta i vår markanvisningstävling. Tävlingen är öppen för anbud mellan 30 april och den 31 maj.

Attraktivt läge vid havet

Skrea Lyckan ligger i södra Falkenberg, drygt fyra kilometer från centrum och en kilometer från stranden. På området som är 21 hektar ger kommande detaljplan möjlighet att bygga cirka 200 bostäder i blandade boendeformer samt en ny förskola. Nu kan intresserade byggherrar medverka i en markanvisningstävling i ett mindre område avsett för rad-par eller kedjehus.

Klimatsmarta byggnadsförslag med hög arkitektonisk kvalitet premieras

Förutom att byggnader och utemiljö ska präglas av hög arkitektonisk kvalitet så kräver kommunen in en klimatdeklaration från anbudslämnaren.

– Falkenbergs kommun har som mål att vara ett föredöme inom hållbarhet och därför vill vi gynna klimatsmarta byggnationer genom att gynna projekt som ger ett lågt klimatavtryck, säger Marie-Louise Svensson, konsult på mark- och exploateringsenheten i Falkenbergs kommun.

Så går en markanvisningstävling till

Vi inbjuder byggföretag att delta i vår tävling för att utforma och bygga nya bostäder i Skrea Lyckan. Tävlingen består av två steg. I det första steget väljer vi ut de fem företag som erbjuder högst köpeskilling under förutsättning att det klarar de grundläggande kraven på ekonomisk stabilitet, referensprojekt och miljö- och hållbarhetsstrategi. Dessa företag får sedan möjlighet att lämna in ett gestaltningsförslag på markanvisningsområdet. I september 2024 väljer vi ut det bästa förslaget. Vinnaren får sedan teckna ett avtal med oss och påbörja byggnationen när allt är klart med detaljplanen och infrastrukturen är utbyggd i området.

En bedömningsgrupp från Falkenbergs kommun väljer ut vilka byggherrar som går vidare från steg 1 till steg 2 och väljer även ett vinnande förslag.

Är du intresserad av att delta i tävlingen?

Gå till markanvisning.se och ta del av underlag och anmälan. 

Läs mer om Skrea Lyckan.