Skip to main content

Så jobbar vi för att stärka tryggheten under studentveckan

Elina Larsson är SSPF-samordnare och samordnar även Falkenbergs kommuns trygghetsskapande insatser under studentveckan. 

30 Maj 2024

I helgen börjar studentveckan i Falkenberg, ett evenemang som historiskt sett dragit till sig både roliga och mindre önskvärda händelser. För att garantera en trygg och minnesvärd högtid för alla inblandade, samarbetar flera förvaltningar inom kommunen, polisen och andra viktiga aktörer.

Under aktiviteterna, som bland annat inkluderar event på fotbollsplanen vid gymnasiet och en skattjakt för studenterna, kommer minst fem tjänstepersoner från flera olika kommunala förvaltningar vara närvarande. Dessa åtgärder koordineras av kommunen och vi jobbar i samverkan med polis, räddningstjänst och andra nyckelaktörer för att finnas närvarande under evenemangen. Vakter kommer också att finnas på plats på fotbollsplanen under aktiviteterna för att säkerställa att inga alkoholhaltiga drycker, narkotika eller andra farliga föremål förs in i festområdena.

Vuxennärvaro och samarbete ökar tryggheten

Elina Larsson är SSPF-samordnare i Falkenbergs kommun och samordnar tillsammans med fältassistenterna kommunens aktiviteter och insatser under veckan. 

– Vårt budskap till ungdomarna inför studentveckan är att de ska få en trygg, kul och minnesvärd student. Vi kommer att finnas där för ungdomarna under hela veckan. En hög vuxennärvaro kommer bidra till ett tryggare studentfirande så vi uppmanar alla vuxna och föräldrar att vara aktiva och närvarande under veckan. Det är tillsammans vi skapar en härlig studentvecka som är värd att minnas.  

Även på högstadiets skolavslutning den 13 juni tillämpas samma upplägg för ökad trygghet. Kommunikationen inför dessa dagar inkluderar ett brev till föräldrar, där de uppmuntras att vara ute och tillgängliga under kvällen för att stödja sina barn.

Falkenbergs kommun ser fram emot en festlig och trygg studentvecka och arbetar förebyggande för att skapa en trygg miljö för alla ungdomar och deras familjer.