Skip to main content

Så mår Falkenbergs stadskärna

Flygfoto över Falkenbergs centrum. 

27 oktober 2023

Den nationella rapporten Cityindex släpptes nyligen och enligt den går det bra för Falkenbergs stadskärna i jämförelse med andra jämförbara städer. Just detta år går hotell- och restaurangbranschen starkt framåt.  

Cityindex är en nationell rapport som beskriver omsättningsutvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service i Sveriges 104 stadskärnor. Rapporten bjuder även på kommande trender och framtidsspaningar.   

Starkare omsättningsutveckling i Falkenbergs stadskärna  

Helena Lind är näringslivsutvecklare i Falkenbergs kommun och säger så här om årets rapport.  

– Generellt sett går det bra för Falkenbergs stadskärna och vi ser en ökad omsättning och en starkare utveckling än i andra jämförbara städer. En bransch som går starkt framåt är hotell- och restaurangbranschen vilket tyder på att Falkenberg är en etablerad destination som man gärna besöker och att man återhämtat sig efter två tuffa år under pandemin.  

Den bransch som hade ett tufft år, enligt rapporten, är den kommersiella servicen, till exempel gym, biograf och frisörer.  

Nyetableringar i stadskärnan på gång 

Under våren kommer två nyetableringar äga rum i Falkenbergs stadskärna. Något som Helena tror kommer få positiva effekter för hela stadskärnan.  

– Vi har två stora etableringar på gång i stadskärnan som vi tror kommer ge positiva effekter för övrig handel i stadskärnan. Vi har det danska bolaget Normal och Clas Ohlsson som ska öppna under våren 2024 och som vi tror kommer skapa mer rörelse och attraktionskraft i centrum.  

Om Cityindex  

Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i Sveriges samtliga 104 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI. 

Läs mer om Cityindex 2023Cityindex - Falkenbergs kommun