Skip to main content

Så blev lantbrukarna nöjdare med kommunens tillsynsarbete

26 juni 2023

Lantbrukarna i Falkenberg är nöjdare med hur kommunen sköter tillsynsbesöken. Efter några år av sjunkande nöjdhet i SKR:s insiktsmätning ökar nu nöjdheten ordentligt. Bakom framstegen finns ett omfattande utvecklingsarbete som sträckt sig över förvaltningsgränserna.

Övre raden från vänster: Cecilia Ericson Weibahr, Sandra Boman, Mathilda Jarhult. Främre raden från vänster: Per Ola Svensson, Erica Elmgren, Susanne Thorsson, Madeleine Nemstrand.

Efter ett par år med sjunkande resultat i SKR:s mätning ”Löpande insikt" på myndighetsområdet där lantbrukarna får tycka till om kommunen påbörjades ett utvecklingsarbete för att öka nöjdheten bland lantbrukare. Nu har en helt ny Insiktsmätning från SKR släppts som visar att lantbrukarna är nöjdare med hur kommunen jobbar. 

– Under ett par år har vi fått till oss från branschen att det saknades information och att man hade andra förväntningar på oss som tillsynsmyndighet. Vi såg även en efterfrågan om att ha mer dialog med våra inspektörer. Det blev tydligt att vi hade ett jobb att göra här, säger Per Ola Svensson, förvaltningschef på miljö- och hälsa i Falkenbergs kommun.

”Använder vi våra styrkor når vi målen tillsammans”

Sagt och gjort. Miljö – och hälsoskyddsförvaltningen har tillsammans med Falkenbergs näringslivsavdelning genomgått en resa med siktet inställt på att få upp nöjdheten bland lantbrukarna. Det fanns ett tydligt fokus på att förbättra informationen, öka dialogen, bli tydligare och bygga goda relationer med näringen.

Sandra Boman är en inspektör som har varit involverad i utvecklingsarbetet sedan början. Enligt henne och Per Ola är det genom samarbetet över förvaltningsgränserna tillsammans med näringslivsavdelningen som förvaltningen har kunnat ta positiva steg framåt.

– Ska vi ha Västsveriges starkaste näringsliv så behöver vi använda våra styrkor för att nå målet tillsammans. Det har vi verkligen gjort och det har gett resultatet, säger Per Ola Svensson.

Mer dialog, besök och tydlighet har förbättrat relationerna

Sandra Boman har märkt av att insatserna har gjort skillnad i mötet med lantbrukarna.

– Vi har jobbat med att förtydliga ärendegången och vi har mer dialog med lantbrukare inför ett beslut. Jag märker att det arbetet ökat förståelsen och de lantbrukare vi jobbar mycket med har uttryckt en förbättring. Vårt sätt att arbeta är mer förutsägbart och det blir tydligare för våra lantbrukare vad vi förväntar oss av när vi gör våra tillsynsbesök.

Per Ola fyller på.

– Vi har varit ute på fler studiebesök och lyckats bygga upp relationer. Vi hade en utmaning med att vi hade många nya inspektörer men genom mer frekventa studiebesök och dialog har vi lyckats att hitta goda relationer och fått in det i vårt sätt att arbeta.

Besök hos Niklas Harrysson i Skrea.

Tillsynsguide med anpassad information togs fram

Utöver att öka dialogen och förtydliga myndighetsuppdraget såg man även ett behov av att ge lantbrukarna den information som man behövde utan att behöva leta. Det ledde till framtagandet av en tillsynsguide för lantbrukare – en digital guide som flera av lantbrukarna har haft användning av.

– Flera av de som vi träffat vid tillsyn har sagt att de läst vår guide och det är jättepositivt, säger Sandra.

– Tillsynsguiden är jättebra för vår del, det är en riktad information som lantbrukarna vill ha och ger svar på många av deras frågor, säger Per Ola.

Lyhördhet mot en bred och varierad bransch

Lantbruksnäringen har en enorm bredd och variation, berättar både Per Ola och Sandra. Det finns lantbrukare med väldigt stora verksamheter och de med mindre verksamheter. En del ser lantbruket mer som en livsstil medan andra ser det som en näringsverksamhet. Nycklarna att möta en varierad bransch menar dom bygger på lyhördhet mot en bred och varierad näring.

– Vi har varit lyhörda mot näringen och fortsätter att vara det. Vi tar med oss de synpunkter som de ger oss, dessa vill vi jobba vidare med för att bli ännu bättre i framtiden. Näringen är otroligt viktig för Falkenberg men också hela Sverige.

Sandra fyller i.

– Vi är fyra inspektörer som jobbar mot lantbrukarna nu, förra året var vi två och det kan också göra att vi upplevs som mer tillgängliga, vilket vi numera kan vara och fortsätter:

Vi har fått till oss att informationen är bättre, mer förutsägbart och att de kan förbereda sig bättre för vad vi ska titta på vid tillsynsbesöket. Då kan de förbereda vilken dokumentation som ska vara tillgänglig. Jag tror också att deras kunskap om hur vi jobbar har blivit bättre. 

Så ser framtiden ut

Det är tydligt under samtalet att både Sandra och Per Ola är glada över de förbättrade resultaten. De är försiktigt optimistiska och ser fram emot att fortsätta sitt arbete. Även om det inte finns några konkreta planer på att fira än, har de båda många tankar och idéer om hur de kan fortsätta att förbättra sina resultat och nå ännu större framgångar.

– Vi ska bibehålla arbetet. Vi har nya kollegor som vi ska få in i arbetssättet, säger Sandra.

Per Ola instämmer och tillägger.

– En lärdom av arbetet är att vi verkligen ska kolla på hur vår kommunikation ser ut till näringen. Det gäller att prata klarspråk med näringen. Vi jobbar med myndighetsutövning och det kan vara klurigt att förstå, där kan vi bli bättre på att förklara utan att bli mindre otydliga. Vi måste tala samma språk.

– Vi har ett viktigt uppdrag som tillsynsmyndighet. Vi är länken mellan lagstiftningen och näringen och det ska bli rätt. Gör inte vi det jobbet så gör ingen annan det.