Skip to main content

Stigert Pettersson slutar som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen

18 april 2023

Efter fem år som förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun väljer nu Stigert Pettersson att söka sig vidare och blir förvaltningschef över förvaltningen för förskola och grundskola i Kungsbacka kommun.

– Det finns mycket att vara stolt över. Tillsammans har vi lyckats vända trenden och ser nu ökade resultat på våra skolor, säger Stigert Pettersson. Han fortsätter:
– Det finns en förståelse för att god undervisning och goda relationer med barn, elever och vårdnadshavare är det som leder till goda resultat. Det finns också en stark vilja att arbeta tillsammans och en tilltro till att alla barn och elever kan och vill lära om de bara får rätt förutsättningar. Det sätter tonen i organisationen och vi arbetar alltid utifrån devisen att ”Tillsammans gör vi skillnad”, säger Stigert Pettersson.

Nya jobbet lockade

Stigert betonar att anledningen till att han nu går vidare är att det nya jobbet lockade. Förvaltningen för förskola och grundskola i Kungsbacka kommun är väsentligt större och har fler medarbetare än barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun.

– Jag får fortsätta arbeta med det jag tycker allra bäst om i ett nytt och större sammanhang, det var det som lockade. Jag hade egentligen ingen tanke på att söka nytt jobb, men när denna möjlighet dök upp så kändes det rätt, säger Stigert, som kom till Falkenberg 1 juni 2018 från en motsvarande tjänst i Hyltebruk.

Händelserika år

Per Svensson (S), kommunråd och lärare i grunden, kommer att sakna Stigert Pettersson.

– Det har hänt mycket i kommunen och med förskolan och skolan sedan Stigert började. Dels en mycket positiv resultatutveckling i skolan och dels flera satsningar inom förskola och skola som vi i politiken har arbetat med och som Stigert har genomfört. Vi har också gått igenom en pandemi, som drabbade förskolan och skolan hårt. Stigert har lett barn- och utbildningsförvaltningen målmedvetet i både med- och motgång, säger Per Svensson. 

Förbättringar inom förskola och skola

Flera förbättringar har skett under de snart fem åren Stiget Pettersson varit i Falkenberg.

– Jag är stolt, men inte nöjd. Även om våra resultat utvecklats mycket positivt kan jag som skolchef inte vara nöjd förrän vartenda barn och varenda elev nått utbildningens mål, säger Stigert Pettersson.

Några exempel på förbättringar är att:

  • Falkenberg har ökat till plats 22 i Lärarförbundets ranking “Sveriges bästa skolkommun” och rankades högst av samtliga kommuner i Halland vid sista mätningen 2021.
  • Falkenberg har ökat andelen elever som fått godkänt i alla ämnen i årskurs 9 och ligger nu klart över rikssnittet för liknande kommuner. Falkenberg har gått om Halmstad och är tredje kommunen i Halland.
  • Likvärdigheten mellan skolresultaten i kommunens skolor har förbättrats.
  • Resultaten i den årliga medarbetarenkäten har förbättrats, från en redan hög nivå.
  • TSI (Tidiga insatser i skolan) har testats och permanentats och SSPF (Skola, socialtjänst, polis och fritid) har startat. TSI och SSPF är samarbeten mellan skolan och andra myndigheter för att främja en fungerande skolgång och fritid för elever som behöver stöd eller har ett riskbeteende.

 Nämndpolitikerna om Stigert Pettersson

Peter Dygården (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är den politiker som arbetat allra närmast Stigert Pettersson.

– Stigert har gjort stort avtryck. Han lämnar en förvaltning med ordning och reda och som är på väg framåt. Vi kommer inte slå av på takten, utan förskolan och skolan ska fortsätta på den inslagna vägen, säger Peter Dygården.

Andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Michael Svensson (M), håller med.

– Stigert har gjort ett fantastiskt jobb och har lagt en bra grund för den som ska ta över. Som politiker vill jag ge goda förutsättningar för förvaltningen, säger han.

Vad händer nu?

Rekryteringen av en ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen börjar omgående. Det är ännu inte klart exakt när Stigert Pettersson slutar, men han stannar kvar minst vårterminen ut.