Skip to main content

Riktlinje för arbetet på kommunens mötesplatser för seniorer

27 mars 2023

Socialnämnden har nu antagit en riktlinje för kommunens mötesplatser för seniorer. Utifrån denna riktlinje ska socialförvaltningen nu, i samarbete med det lokala föreningslivet, arbeta fram hur verksamheten ska bedrivas framöver.

Riktlinjen anger att föreningslivet och frivilliginsatser är en viktig del i att möta framtidens utmaningar. Kommunen ska därför tillhandahålla lokaler för mötesplatser och med hjälp av personal stötta föreningar och frivilligkrafter i deras engagemang så att det kan komma seniorerna till gagn.

Lunch till seniorer

Det ska vara möjligt för de personer som har ett biståndsbeslut på matdistribution att äta sin lunch på en mötesplats istället för hemma. Övriga seniorer ska även fortsättningsvis kunna beställa mat på vissa mötesplatser.

Kommunens värdegrund ska efterföljas

Verksamheten ska vidare genomsyras av kommunens tre ledstjärnor – tillsammans, gott bemötande och nyfikenhet.

– Riktlinjen är ramarna vi ska förhålla oss till. Det som händer nu är att vi ska ta fram en plan för hur arbetet på mötesplatserna ska bedrivas. Där sätter vi detaljerna. Vi kommer att bjuda in föreningslivet till dialog i denna fråga eftersom det är viktigt att vi får med deras perspektiv i detta arbete, säger socialchef Johan Klingborg.