Skip to main content

Projektet “Building bridges for the future” är igång

19 april 2024

Falkenbergs kommun är sedan oktober 2023 med i ett nytt projekt för att stärka ungas delaktighet och inflytande tillsammans med kommuner i Sydafrika. Projektet finansieras av organisationen ICLD (internationellt centrum för Lokal Demokrati).

Falkenberg kommun får genom projektet “Building bridges for the future” möjlighet att fokusera på hur vi kan öka och säkerställa ungas deltagande och inflytande i demokratiska processer.

– Att göra det med en internationell partner ger oss nya perspektiv och erfarenheter som är inspirerande och lärande, säger Erika Erlingsson, projektledare, Falkenbergs kommun.

Ett samarbete över gränserna

Den 21 april åker vår projektgrupp ner till Sydafrika för att försätta samarbetet som påbörjades förra året. I projektet samarbetar Falkenbergs kommun med Sarah Baartman District Municipality och Sundays River Valley Municipality i Sydafrika.

Denna resa är även planerad utefter att organisationen ICLD anordnar en utbildnings- och nätverksträff för flera andra kommuner från Sverige och Afrika som kommer träffas och få utbildning tillsammans.

– För oss passade det bra att kunna kombinera utbildningstillfället med att träffa vår partnerkommun under samma resa. Det ger oss möjlighet att se hur långt vi kommit i våra planerade aktiviteter och blicka framåt. Detta är ett långsiktigt projekt och det är viktigt för oss att vi ser en verklig påverkan i ungas möjligheter att vara delaktiga nutida och framtida demokratiska processer, både i skolan och i Falkenbergs kommun, säger Hannah Aleborg, biträdande rektor på Falkenbergs gymnasieskola.

Syftet med utbildningen av ICLD är att lära oss mer om bland annat:

  • Öka förståelsen för integrerat arbete med mänskliga rättigheter.
  • Öka kännedomen om Agenda 2030 målens betydelse.
  • Känna till vikten av ungas perspektiv
  • Stärka metoder för att stärka ungas delaktighet
  • Stärka organisationernas kapacitet för att integrera ungas delaktighet.

Tidigare i partnerskapet

Under 2023 besökte vi från Falkenberg våra partnerkommuner i Sydafrika och de var även på besök här hos oss i Falkenberg. I oktober 2023 blev projektet beviljat av ICLD och fick 3 miljoner kronor beviljat i medel för att driva projektet under kommande tre år.

Därefter har vi satt igång flera roliga projekt med syfte att fånga in ungas perspektiv. Bland annat genom dialog inför samhällsprojekt men också genom ett nära samarbete med elevrådet på Falkenbergs gymnasieskola.

Om projektet

Projektet är en del av ICLD, internationellt centrum för lokal demokrati, och finansieras genom Sida. ICLD arbetar för att främja hållbar demokrati på kommunal och regional nivå genom ökat medborgarinflytande. Projektet är kopplat till de globala målen om mänskliga rättigheter och miljömålen i Agenda 2030.