Skip to main content

Praktikplatsen.se drabbad av intrång – risk att personuppgifter läckt

03 oktober 2023

Göteborgsregionen har haft intrång i delar av den externa IT-miljön. Ett av de system som drabbats är praktikplatsen.se som används för att administrera prao- och APL-platser. Det finns en risk att personuppgifter har läckt, även om Göteborgsregionens leverantör bedömer att sannolikheten är låg.

Alla elever som gör prao eller arbetsplatsförlagd utbildning (APL) i Falkenberg och har sökt plats via praktikplatsen.se kan vara berörda.

De personuppgifter som finns på praktikplatsen.se är namn, födelsenummer (sex första siffrorna), postadress och e-postadress. Inga skyddade personuppgifter läggs in i systemet. Alla personuppgifter gallras bort efter två år.

Eftersom extern part har haft tillgång till våra servrar finns en risk att personuppgifter kan ha läckt. Driftsleverantörens bedömning är dock att sannolikheten är låg att personuppgifter har läckts utifrån den korta tid som incidenten pågick. Utifrån att det finns en risk är bedömningen ändå att händelsen ska hanteras som en personuppgiftsincident.

Du hittar mer information om intrånget på Göteborgsregionens webbplats.

Intrång i GR:s IT-system (goteborgsregionen.se)

Barn- och utbildningsnämnden har anmält händelsen

Barn- och utbildningsnämnden har gjort en anmälan av händelsen till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Om du har frågor om Falkenbergs kommuns hantering av händelsen, vänligen kontakta:

Åsa Johansson, personuppgiftssamordnare barn- och utbildningsförvaltningen
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.