Skip to main content

Planer på nya bostäder i Ullared

11 april 2024

Falkenbergs kommun planerar för nya bostäder i Ullared. Ett förslag om att börja arbeta med en detaljplan för en del av fastigheten Ullared 1:142 är på gång, med målet att undersöka möjligheten för ny bostadsbebyggelse.

Området, som ligger nära Furuvägen och väg 154, kan bli hem för en ny blandad bostadsbebyggelse. Kommunen äger huvuddelen av marken där planerna föreslås. Detaljplanearbetet beräknas starta i slutet av 2024.

Planerna stöds av att området ligger centralt i Ullared, med närhet till service och goda kommunikationer, vilket gör det till en lämplig plats för bostäder. Utmaningar som dagvattenhantering och trafikbuller ska adresseras i planeringen.

Projektet är en del av kommunens bredare mål att stärka Ullared som bostadsort och knutpunkt.