Skip to main content

Oroade av världsläget men stolta över Sverige och Falkenberg

19 september 2023

Mellan den 10 och 19 juli samlades representanter från närmare 40 länder på FN:s högkvarter i New York för att delta i High Level Political Forum 2023. I den svenska delegationen fanns Falkenbergs kommuns representanter, Josefine Eirefelt och Linda Corneliusson Linde, utsedda av utrikesdepartementet.  

Linda Corneliusson Linde & Josefine Eirefelt i dialog med delegater. 

"Det blev tydligt för oss att det är på den lokala nivån som förändring kan ske på allvar, det är där det händer och där den praktiska handlingen får mest effekt. Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter blicka ut internationellt..."

Varje år följer FN upp arbetet med Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling på High-Level Political Forum. Här möts representanter från privat, ideell och offentlig sektor världen över. Josefine Eirefelt, hållbarhetschef, och Linda Corneliusson Linde, utvecklingsledare från Falkenbergs kommun valdes detta år att representera Sverige.

Josefine förklarar varför Falkenbergs kommun utseddes denna gång. 

– Vi utseddes för att vi utmärker oss för vårt arbetssätt med vår Lokala agenda 2030 och för att vi arbetar brett med flera aktörer i samhället där vi tillsammans går från ord till handling.

I år var mötet en förberedelse inför den halvtidskonferens, SDG summit, som just nu pågår i New York och som samlar generalförsamlingens världsledare.

Handling lokalt ger förändring globalt

Denna representation var mer än bara en bekräftelse på att Falkenbergs kommun är på rätt väg med sitt hållbarhetsarbete. Det var också en chans att dela erfarenheter, knyta kontakter och ta del av globala perspektiv på utmaningarna som vi alla står inför.

I en global kontext blir det även tydligt för Josefine och Linda att det är på den lokala nivån som stora förändringar ofta börjar.

– Det blev tydligt för oss att det är på den lokala nivån som förändring kan ske på allvar, det är där det händer och där den praktiska handlingen får mest effekt. Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter blicka ut internationellt och fortsätta arbeta tillsammans med andra, säger Linda Corneliusson Linde och syftar på det pågående samarbetet med partnerkommunen i Sydafrika.

Staty av Kofi Annan & Josefine Eirefelt. Kofi Annan var FN:s generalsekreterare under perioden 1 januari 1997 till 31 december 2006.

Ett decennium av utveckling har gått förlorat

Trots den positiva kursen i Falkenbergs arbete finns det uppenbar förbättringspotential, särskilt när man blickar globalt. Både Linda och Josefine påpekar att världsläget gör att det inte ser ljust ut för de 17 globala målen. Miljörelaterade mål möter negativa trender och klyftan mellan höginkomstländer och låginkomstländer ökar samtidigt som vi ser minskade internationellt samarbete, ansvar och deltagande.

– Arbetet har avstannat på grund av krig, pandemi och konflikter. Situationen är inte ljus. Efter konferensen är vår gemensamma insikt att vi är oroade över världsutvecklingen men stolta över Sverige och Falkenberg. Det krävs mer än ord för att skapa förändring och för att kompensera det förlorade decenniet i utvecklingen, säger Josefine Eirefelt.

Unga sprider hopp trots världsläget

Trots den dystopiska bilden finns det hopp. Enligt Josefine och Linda var det framför allt den unga generationen som spridde hopp under konferensen och som de tar med sig hem till Falkenberg.

– De ungas engagemang och gripande inlägg visade en stark vilja till förändring och att inte acceptera nuläget. Det ingav hopp om att förändring är möjlig men också helt oundviklig. Här ser vi att det finns utvecklingspotential att i högre utsträckning arbeta tillsammans med den unga generationen, säger Linda Corneliusson Linde.

Att inkludera unga och studenter i samhällsengagemang och beslutsfattande är en aspekt som de vill utveckla vidare i Falkenberg.

Utöver insikter, erfarenhetsutbyte och dialog har konferensen även resulterat i nya kontakter med representanter från den svenska delegationen. Dessa kontakter kommer att leda till framtida utbyten och samarbeten. 

Linda Corneliusson Linde & Josefine Eirefelt.