Skip to main content

Omfattande underhållsarbete påbörjas på Tullbroskolan

29 Maj 2024

Efter skolavslutningen i juni inleder Tullbroskolan ett omfattande underhållsarbete för att förbättra den fysiska lärmiljön för elever och personal. Projektet sträcker sig över drygt 1,5 år fram till slutet av 2025 och inkluderar installation av ny ventilation samt en invändig uppfräschning av skolans lokaler.

Arbetet kommer att omfatta byte av ventilationssystem, armaturer, delar av undertak, uppgradering av IT-nätverk samt ytskiktsrenovering i klassrum, grupprum och allmänna utrymmen. Under projektets gång kommer det att finnas en byggetablering på skolgården mellan skolan och den gamla idrottshallen. Vissa områden kommer att vara avspärrade för att säkerställa säkerheten för alla inblandade.

Elever på grundskolan kommer att undervisas inom den befintliga skolbyggnaden. Ordinarie hemklassrum kommer tillfälligt att flyttas till andra delar av skolan under vissa perioder för att möjliggöra arbetet. Elever på anpassad grundskola kommer att ha undervisning i hus F (paviljongen mellan skolan och Falkenbergs idrottshall) med bibehållen lunchservering i skolmatsalen och praktiska ämnen i specialsalarna.

Underhållsarbetet förväntas vara klart i slutet av 2025.