Skip to main content

Nytt uppdrag ska stärka trygghetsaspekten i detaljplanerna

11 april 2024

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utveckla metoder och rutiner som säkerställer att trygghetsaspekter beaktas i detaljplaneprocessen. Detta beslut baseras på ett förslag från arbetsutskottet och markerar ett viktigt steg mot en tryggare och mer inkluderande stadsplanering.

Initiativet syftar till att integrera trygghet som en central del i planeringsprocessen för nya bygg- och stadsutvecklingsprojekt. Kommunstyrelseförvaltningen har nu till uppgift att formalisera detta arbete och säkerställa att trygghet blir en prioritet från början till slut i alla detaljplaner.

Detaljerna kring hur detta ska genomföras återstår att se, men kommunstyrelsen ska återrapportera om framstegen i arbetet senast den 26 november 2024. Detta steg betraktas som en del av kommunens bredare åtagande att skapa säkrare och mer välkomnande offentliga rum för alla invånare.