Skip to main content

Nytt partnerskap för att motverka psykisk ohälsa

17 januari 2024

Falkenbergs kommun och Falkenbergs Fontänhus ingår i ett idéburet offentligt partnerskap. Partnerskapet markerar starten på ett närmare samarbete för att öka stödet till personer som lever med eller har erfarenhet av psykisk ohälsa.

Bild på fontänhuset i Falkenberg med glada människor som firar att det funnits i 20 år.

Stora utmaningar i psykisk ohälsa

Under de senaste 30 åren har den psykiska ohälsan ökat och blivit en av de största samhällsutmaningarna, med personligt lidande och långvarig frånvaro från arbete och skola som en följd. För att möta denna utmaning och hitta gemensamma lösningar har Falkenbergs kommun, tillsammans med Falkenbergs Fontänhus beslutat att ingå i ett idéburet offentligt partnerskap.

– Många av medlemmarna har mycket kontakt med kommunen och det känns därför självklart att öppna upp för ett närmare samarbete med kommunen, Säger Jonas Lidström, Falkenbergs Fontänhus.

Långsiktig vision

Det övergripande målet med partnerskapet är att stärka det arbetsrehabiliterande arbetet för individer med psykisk ohälsa och på så sätt ge fler individer en meningsfull vardag, stärka deras personliga resurser och underlätta återgång till arbete eller studier. Samarbetet strävar också efter att skapa gemensamma strukturer för att komplettera varandras verksamheter och underlätta övergången från kommunala verksamheter och gymnasieskolan till vuxenlivet.

– Vi ser stor vinning i partnerskapet med kommunen och att övergången från kommunala verksamheter och skola ut till vuxenlivet ska gå så smidigt möjligt. Ett längre samarbete ger oss även en tryggare ekonomisk situation och en stabilitet för vår verksamhet, säger Jonas.

Även kommunen ser stora fördelar med partnerskapet.

– Falkenbergs Fontänhus gör ett mycket viktigt arbete och vi ser dem som ett betydelsefullt komplement till våra kommunala verksamheter. Det är även därför vi valt att höja ersättningen till föreningen från 750 tusen kronor till 1,6 miljoner kronor. Tillsammans vill vi minska risken att en individ hamnar utanför det sociala skyddsnätet, säger Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande, Falkenbergs kommun.

Vad är Falkenbergs Fontänhus?

Falkenbergs Fontänhus är en ideell förening som erbjuder beprövade psykosociala arbetsrehabiliterande åtgärder utan kostnad. Fontänhuset har funnits i Falkenberg sedan år 2000 och vänder sig till personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa. Fontänhuset erbjuder arbetsuppgifter inom exempelvis kök, trädgård och administration, samt ett program för att stödja personer med psykisk ohälsa att komma vidare ut i arbete eller skola.

Fontänhuset har en övergripande målsättning att stödja personer med psykisk ohälsa att upprätthålla en meningsfull vardag och nå sina sociala, ekonomiska, utbildnings- och/eller yrkesmässiga mål.

Konontaktpersoner

Jonas Lidström, Falkenbergss Fontänhus
Tel: 0730-41 83 36
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande, Falkenbergs kommun.
Tel: 0703-55 61 41
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.