Skip to main content

Ny överenskommelse för stöd till barn och elever med läs- och skriv- samt tal- och språksvårigheter

04 december 2023

Skolan kommer att ha helhetsansvaret för utredning och stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter. Samtidigt samlas expertkompetens för alla barn och elever med tal- och språksvårigheter hos Region Halland. Det är innehållet i en ny överenskommelse mellan Falkenbergs kommun, de övriga halländska kommunerna och Region Halland som träder i kraft vid årsskiftet.

Syftet med överenskommelsen är att göra det tydligt för elever, vårdnadshavare och för dig som möter barn och elever i förskola och skola, vem som ansvarar för utredningar samt var och hur barnet eller eleven får stöd. I korthet innebär överenskommelsen att:

  • utredningen av elevers läs- och skrivsvårigheter i sin helhet görs av skolan. Kontakt med hälso-och sjukvården och en dyslexi-diagnos behövs inte för att eleven ska få stöd.
  • precis som tidigare och enligt skollagen, ska alla skolor ge elever det stöd de behöver för att klara utbildningen.
  • alla halländska barn med tal- och språksvårigheter får hjälp och stöd av Region Halland. Det gäller både barn i förskola och elever i skola.
  • elever som behöver intyg inför högskoleprov eller körkort ska kunna få ett sådant från skolan.

Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2024, med en övergångsperiod på tre månader.

Elever som står i kö för en dyslexi-utredning hos Region Halland

Under övergångsperioden sker samverkan mellan Region Halland och Falkenbergs kommun kring de elever som står i kö för en dyslexi-utredning hos Region Halland. Region Halland kommer också att informera berörda elever och vårdnadshavare om den nya överenskommelsen och vad den innebär.

Vad innebär tal- och språksvårigheter?

Det innebär en nedsatt förmåga i områden som påverkar talat språk, förståelse och/eller kommunikationsförmåga. Ett barn med diagnosen språkstörning har påtagliga svårigheter inom ett eller flera av dessa områden.

Vad innebär läs- och skrivsvårigheter?

Det innebär en nedsatt förmåga att läsa, förstå och/eller skriva text. Det kan innebära att individen har en specifik läs- och skrivsvårighet (dyslexi).