Skip to main content

Nya öppettider på mötesplatserna från och med 30 oktober

13 oktober 2023

Den senaste veckan har det cirkulerat olika påståenden om vad som ska hända med kommunens mötesplatser. Vi vill därför gå ut med ett tydliggörande om vad som händer på mötesplatserna just nu.

Nya öppettider på mötesplatserna

Samtliga mötesplatser får nya öppettider från och med den 30 oktober (vecka 44).

Mötesplatserna Hjortsberg, Morup, Slöinge, Ullared och Ätran kommer att ha öppet varje dag mellan 12–15. Det innebär att det varje dag kommer vara lunchservering mellan cirka klockan 12 och 13, följt av en aktivitet mellan cirka klockan 14 och 15. På onsdagar kommer det vara öppet mellan 12–16, för att möjliggöra för längre aktiviteter en dag i veckan.

Mötesplats Mölle kommer att ha öppet mellan 9–16 på vardagar och 12–16 på helger, och erbjuda lunchservering och flera aktiviteter varje dag.

De ändrade öppettiderna beror på att vi vill kunna erbjuda våra besökare lunch och aktivitet varje dag, samtidigt som personalen ska få ett så bra schema som möjligt utifrån de nya reglerna för dygns- och veckovila.

Arbete med att implementera nya riktlinjer pågår

Just nu pågår även arbete på socialförvaltningen med att tillsammans med föreningslivet ta fram en mer detaljerad plan för hur mötesplatserna ska bedrivas framöver, utifrån de nya riktlinjer för mötesplatserna som socialnämnden beslutade i mars. Mer information om detta arbete kommer längre fram.