Skip to main content

Nya riktlinjer för insyn i fristående skolors verksamhet

  • Underliggande kategori: ROOT
  • Informationsägare: Arbetsmarknadsavdelningen
  • Kartzoom: 17
Barn- och utbildningsnämnden har rätt till insyn i fristående skolor som är belägna i Falkenbergs kommun. I december 2022 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om nya riktlinjer för när och hur insynen ska bedrivas. 
 
Med start i januari i år kommer barn- och utbildningsnämnden att börja utöva sin rätt till insyn i de fristående skolornas verksamhet. Alla fristående grund- och gymnasieskolor som är belägna i Falkenbergs kommun kommer att ha insyn vid minst ett tillfälle under en insynsperiod om fyra år, insynsperioden följer nämndens mandatperiod. 
- Som hemkommun har vi ett ansvar att följa upp att samtliga elever i kommunen får sin rätt till utbildning tillgodosedd utifrån de nationella styrdokumenten för skolorna. Det gör vi nu genom att utöva regelbunden insyn i de fristående skolornas verksamhet, säger Stigert Pettersson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Insynen ger barn- och utbildningsnämnden möjlighet att följa upp att alla elever i kommunen får sin rätt till utbildning tillgodosedd utifrån de nationella styrdokumenten för skolorna och ger nämnden kunskap om hur de fristående skolornas verksamheter utvecklas såväl kvantitativt som kvalitativt. Insynen ger dock inte barn- och utbildningsnämnden rätt att göra påpekanden eller begära förändringar i verksamheten, det uppdraget ligger hos Skolinspektionen. 

 Insyn i fristående skolors verksamhet

Barn och utbildning

  • Träffar: 907