Skip to main content

Ny utbildning om våld i nära relationer som fler kan ta del av

15 december 2022

Mäns våld mot kvinnor utgör ett stor samhällsproblem. Därför är våldsförebyggande arbete viktigt och vi i Falkenbergs kommun tar avstånd från all sorters våld. Nu delar vi med oss av den webbutbildning våra anställda får ta del av till våra invånare. 

– Vi anser att vi behöver få mer kunskap om vad vi kan göra för att förebygga våld i nära relationer. Därför vill vi erbjuda samma utbildning som ges till alla medarbetare inom kommunen till invånarna. Så att kunskapen kommer fler till gagn om våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor, säger Kerstin Rosell, kommunfullmäktiges ordförande.

Webbutbildning tillgänglig för alla

Vi har tagit fram en webbutbildning som alla kommer kunna ta del av. I utbildningen finns verktyg för hur vi kan prata om våld i nära relation samt vad det finns för hjälp att få. 

Ta del av utbildningen här: Våld i nära relation - webbutbildning