Skip to main content

Ny karriärmodell inom äldreomsorgen leder till tryggare anställningar

18 oktober 2023

Medarbetare inom äldreomsorgen har nu möjlighet att ta ett kliv upp på karriärstegen. Falkenbergs kommun har en ny karriärmodell som innefattar rollerna biträde, vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska.

– Vi har personer redan i dag som till exempel har utbildat sig till specialistundersköterska. Men eftersom vi inte har haft den yrkestiteln hos oss, så har de fortfarande blivit anställda som undersköterskor. Det ville vi ändra på, säger Pernilla Eliasson, verksamhetschef för Falkenbergs egenregi.

Hon betonar dock att alla som har rätt utbildning inte per automatik kommer att få en ny titel.

– Nej, så blir det inte. Vi kommer att annonsera ut tjänster när det uppstår behov i verksamheterna och då får de personer som har utbildat sig vidare söka dem, förklarar hon.

– Däremot kan det bli tal om att en medarbetare får en ny titel om chefen redan i dag ser att behovet finns i verksamheten och det finns en medarbetare med rätt kompetens i arbetsgruppen.

Leder till tryggare anställningar

Möjligheten att kunna anställa medarbetare i olika befattningar inom äldreomsorgen är en av de stora vinsterna som kommunen ser med modellen.

– Det innebär i praktiken att vi kan erbjuda trygga anställningar även till de personer som inte har en formell utbildning, som biträden och vårdbiträden, säger Pernilla Eliasson.

– Vi strävar alltid efter att våra medarbetare ska ha formell kompetens, men nu kan vi anställa personer utifrån personlig lämplighet och sen stötta dem i deras utveckling. Ibland kan vi till exempel erbjuda dem utbildning via det statsfinansierade Äldreomsorgslyftet. Vi utbildar dem även internt för att stärka deras kunskaper, säger Pernilla Eliasson.

Vad händer nu?

– Det mesta kommer att fortsätta precis som vanligt. Men i förlängningen, när modellen har satt sig, ser vi att det blir möjligt att jobba med mer tydliga ansvarsområden.