Skip to main content

Nu pågår muddring i Falkenbergs hamn

Muddring i Falkenbergs hamn. Foto: Hampus Egenvall
27 mars 2023

Nu är mudderverket på plats och muddrar i Falkenbergs hamn.

I Falkenbergs hamn pågår hela tiden sedimentation, en form av avlagring och slam från Ätrans utlopp och från havet. Med tiden minskar djupet vilket försvårar för sjö- och fartygstrafik i området. Därför underhållsmuddrar vi bort delar av botten i hamnen och i farleden för att skapa ett tillräckligt djup för fartygen som trafikerar området.

Så går muddringen till

Muddringen sker ner till 6,7 meters djup med hjälp av en grävmaskin utrustad med miljöskopa som står på mudderverket Sjögripen. Muddringen kommer pågå dagtid till och med den 31 mars 2023. I samband med muddringen kan det uppstå ljud från grävmaskinen ombord på mudderverket.

Sker viss miljöpåverkan

Den huvudsakliga miljöpåverkan som sker vid muddringsarbetet är att vattnet blir grumligt och att det sker en spridning av förorenade sediment. Det sker alltså en fysisk påverkan vid muddring.

Skyddsvärda arter och natur finns uppströms om området som vi muddrar och påverkas därmed inte direkt. Hänsyn tas vid arbeten i vattnet för att minimera påverkan i området och de arter som passerar muddringsområdet i sin lekvandring. Kontinuerlig provtagning kommer ske före, under och efter arbetet. 

Omhändertagande av muddermassor

I samband med det planerade muddringsarbetet behöver vi ta hand om muddermassor. Muddermassor kommer omlastas till båt och kommer fraktas och deponeras på godkänd deponi på land.