Skip to main content

Love Jönsson slutar som museichef på Rian i Falkenbergs kommun

14 december 2023

Love Jönsson, chef på Rian som är Falkenbergs kommuns museum för design, konst och kulturhistoria arbetar på sin nuvarande tjänst fram till början av sommaren. Sedan kommer han att tillträda en nyinrättad tjänst som chef för Tore G Wärenstams stiftelses verksamheter inom konst, litteratur och kultur i Borås den 1 september 2024.

Love Jönsson har varit museichef på Rian i Falkenberg sedan 2018. Under hans ledning har museet genomgått omfattande förändringar, inklusive en ny organisation av museets tre huvuduppdrag inom design, konst och kulturhistoria. Det har bland annat inbegripit en framgångsrik profilering av designuppdraget genom nya nationella och internationella samarbeten. Finansieringen av museets designverksamhet har också kunnat stärkas genom ökade anslag från Region Halland och ett nytt årligt anslag från Statens kulturråd genom kultursamverkansmodellen. En strategisk satsning på utställnings- och programverksamheten på Rian har också lett till kraftigt stigande besökssiffror.

– Jag har haft bra år i Falkenberg. Kommunen i stort präglas av entreprenörsanda och en vilja att testa nya idéer, vilket tydligt syns även inom den lokala kulturpolitiken. Det nära och förtroendefulla samarbetet med Region Halland har också varit avgörande för utvecklingen och expansionen av Rians verksamhet. Jag vill tacka alla inblandade, från medarbetare och kollegor till samarbetspartners och besökare, för en fin tid i Falkenberg, säger Love Jönsson, museichef i Falkenbergs kommun.

– Vi önskar Love all lycka till i det nya uppdraget. Hans fantastiska arbete har satt Rian på kartan långt utanför kommungränserna och kommer att ha varaktig betydelse för museet. Efter jul kommer arbetet att påbörjas för att söka en efterträdare som kan fortsätta att förvalta och utveckla det imponerande arbetet vidare, säger Karolina Petersson, kulturchef i Falkenbergs kommun.

Kontakta gärna

Karolina Petersson, kulturchef
0346-88 60 53
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Love Jönsson, museichef
0346-88 61 26
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.