Skip to main content

Kommunen satsar på ökad kvalitet inom läkemedelshantering

19 mars 2024

Att brukare får rätt läkemedel, att de tas i rätt tid och att de kombineras på rätt sätt är grunden i en god läkemedelshantering. Nu satsar Falkenbergs kommun för att stärka sig inom detta område och öka patientsäkerheten.

Ola Fischer, verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård.

En del i satsningen mot en förbättrad läkemedelshantering är att anställa en farmaceut i hemsjukvården. I Sverige är farmaceuter fortfarande ett ovanligt inslag i kommunal hälso- och sjukvård.

– Partille kommun är en av de kommuner som har anställt farmaceuter. Vi har haft ett par möten med dem för att lyssna in hur de arbetar och vi ser ett stort värdei att få in den här kompetensen i hemsjukvården här i Falkenberg, säger Ola Fischer, verksamhetschef för hälso- och sjukvård i Falkenbergs kommun.

– En stor andel av våra avvikelser är förknippade med läkemedelshanteringen och vi vill göra vad vi kan för att bli bättre. Det är en utmaning att hantera läkemedel korrekt i ett högt tempo, och med bibehållen patientsäkerhet, när exempelvis en patient lämnar sjukhuset och kommer hem till sin bostad där hemsjukvården tar vid. Genom att få in en expert inom det området kan våra sjuksköterskor i ännu högre utsträckning ägna sig åt omvårdnad, vilket är deras grunduppdrag och specialistkompetens, säger Ola Fischer.

Rekryteringen blev klar i februari och farmaceuten kommer att tillträda sin tjänst i juni.

Satsning på fler medicingivare

Hemsjukvården har även förstärkt med en projektledare för att öka användningen av digitala medicingivare, en teknik som stärker både patientsäkerheten och brukarens självständighet.

Medicingivare är ett medicintekniskt hjälpmedel som laddas med brukarens dosförpackade läkemedel. En kamera i medicingivaren läser av dospåsens information så att påsen matas ut efter de läkemedelstider som är ordinerade. Maskinen gör även ett snitt i påsen så att det blir lättare att få ut tabletterna.

Ökat successivt

Det var under 2020 som de fem första medicingivarna började användas av brukare i Falkenbergs kommun. Sen dess har kommunen successivt utökat satsningen. I dag är det ett tjugotal brukare som har denna lösning hemma.

– Det är en teknik som både skapar självständighet för brukaren och frigör tid för hemtjänstens personal, säger Ola Fischer.

– I praktiken innebär det att hemtjänsten kan planera sina rutter utifrån brukarens behov istället för läkemedelstider. En brukare vill kanske inte få hjälp med morgonsbestyren förrän klockan nio. Genom att använda en medicingivare så kan brukaren självständigt ta medicinen och hemtjänsten kan sen komma vid den tidpunkt som brukaren önskar, istället för att komma redan klockan åtta då medicinen måste tas, förklarar Ola Fischer.

Dessa två satsningar ska tillsammans bidra till kvalitetssäkringen av läkemedelshanteringen inom kommunens hälso- och sjukvård.

– Det känns väldigt bra och framför allt spännande att följa hur det här faller ut. Vi hoppas och tror att det kommer att ge en god effekt för både medarbetare och brukare, säger Ola Fischer.