Skip to main content

Kommunen organiserar om sitt arbete med civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd

29 augusti 2023

Från och med årsskiftet får kommunen bättre förutsättningar att arbeta med civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd. Då kommer det samlade ansvaret att föras över från Räddningstjänsten Väst till kommunen, beslutade kommunfullmäktige den 29 augusti.

– När läget i omvärlden ändras behöver vi anpassa vår organisation så att vi kan arbeta med de här frågorna på bästa sätt. Det har vi gjort nu, säger Per Svensson(S), kommunstyrelsens ordförande.

Utökat uppdrag för kommunen

Rent praktiskt innebär det att kommunen får fler frågor att jobba med, och Räddningstjänsten Väst färre.

– För några år sedan hade vi mindre fokus på säkerhetsfrågor. Nu är läget ett annat och då är det en fördel att personer som jobbar med frågorna finns nära varandra, säger Per Svensson.

Fortsatt samarbete

Det innebär inte att samarbetet med Räddningstjänsten Väst är över. Samverkan med Räddningstjänsten Väst och Varbergs kommun i genomförandet för att få bästa möjliga resultat operativt, ekonomiskt och tidsmässigt.

– Samarbete ska prägla arbetet även framöver. Och vissa områden berörs inte alls. Det är inte kommunen som ska släcka bränder, ha brandtillsyn eller ge tillstånd för att hantera explosiva varor, säger Michael Hederström Sandahl, säkerhetschef, som tidigare arbetat vid Räddningstjänsten Väst.

Förändrat läge

Han tycker att beslutet ligger rätt i tiden.

– Det handlar till exempel om det säkerhetspolitiska läget och att förändrad lagstiftning där kommunens uppdrag ökat. Att säkerhetspolisen beslutade att höja terrorhotnivån från förhöjt hot till högt hot häromveckan visar allvaret. Nu blir säkerhetsfrågorna mer centrala även organisatoriskt, säger han.

Samma budget

Förändringen ska vara genomförd senast 1 januari 2024. Kostnaderna kommer att vara desamma, men ligga inom kommunen i stället för hos Räddningstjänst Väst.