Skip to main content

Kommunen lägger ut den personliga assistansen på ny upphandling

29 Maj 2024

I april 2025 löper kommunens avtal med företaget Ny kraft ut. Ny kraft utför den personliga assistansen för brukare som valt kommunen som utförare. Socialnämnden har nu beslutat att lägga ut verksamheten på ny upphandling.

Personlig assistans är personligt utformat stöd åt den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. 

Brukare kan beviljas personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (kommunalt beslut) eller assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (Försäkringskassans beslut).

Samtliga brukare har alltid rätt att välja om det ska vara kommunen eller en privat anordnare som utför assistansen. Man kan också välja att själv anordna sin assistans. Denna valfrihet finns inskriven i lagstiftningen. 

Avtalet går inte att förlänga

Sedan 2018 är det Ny kraft som är kommunens utförare. Under de här åren har det i snitt varit fyra till fem personer som har valt kommunen som anordnare av personlig assistans och som fått sin assistans utförd av Ny kraft.

Avtalet med Ny kraft har förlängts vid ett tillfälle och går inte att förlänga ytterligare en gång. Socialnämnden har därför beslutat att lägga ut verksamheten på ny upphandling, i enlighet med socialförvaltningens förslag.

– Anledningen till att en enig nämnd beslutade att återigen upphandla assistansen är helt enkelt de ekonomiska förutsättningarna. Vi kan inte öka våra kostnader just nu. Att det blir dyrare i kommunal regi beror på mer förmånliga anställningsvillkor gällande framför allt jouravtal och heltidsmått, säger Andreas Engebrethsen, socialnämndens ordförande.

– Att vi landade i en kortare upphandlingsperiod på två år, med möjlighet till ett års förlängning vid två tillfällen, beror på flera faktorer. Dels ger det oss handlingsutrymme att agera när vi förhoppningsvis får bättre ekonomiska förutsättningar. Huvudmannaskapet för assistansen kommer också sannolikt hamna helt på staten inom en snar framtid och LSS-utjämningssystemet ses över. Vi vill kunna agera och fatta kloka beslut utefter vad dessa förändringar innebär. I dag vet vi inte det, säger Andreas Engebrethsen.