Skip to main content

Kommunen förlänger avtalen med Humana omsorg

21 september 2023

Socialnämnden har nu beslutat att förlänga avtalen med Humana omsorg gällande driften av tre särskilda boenden för äldre och ett trygghetsboende plus.

Avtalen med Humana omsorg tecknades 1 oktober 2020 och sträcker sig fram till 30 september 2024. Avtalen ger kommunen möjlighet att förlänga avtalen med ytterligare fyra år, vilket en enig socialnämnd nu har beslutat att göra.

Humanas avtal omfattar de särskilda boendena Björkhaga i Slöinge, Furugården i Ullared och Hjortsberg i Falkenberg. På Hjortsberg ligger även ett trygghetsboende plus som också ingår i avtalet.

Totalt rör det sig om 149 boendeplatser där Humana omsorg ansvarar för att ge service och omvårdnad till de boende dygnet runt.