Skip to main content

Josefine Eirefelt blir tf chef över serviceförvaltningen

09 april 2024
En porträttbild av Josefine Eirefelt. Hon står inomhus och har en neutral min.

Josefine Eirefelt.

Nu är det klart att det är Josefine Eirefelt som kommer att leda serviceförvaltningen som tillförordnad chef från 1 maj fram till nyår. Hon arbetar nu som verksamhetschef över hållbar samhällsutveckling.
– Jag är väldigt nöjd med den här lösningen. Josefine ville gå vidare i sin yrkesutveckling och nu öppnades det här fönstret, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Han fortsätter:

– det korta perspektivet behöver vi ha en tillfällig lösning för förvaltningschefstjänsten, och då finns möjligheten att pröva den här rollen på Josefine. Det är roligt och en bra arbetsgivarpolitik att uppmuntra och ge möjlighet till interna karriärvägar i vår kommun.

Gör skillnad i vardagen

I Josefine Eirefelts roll som verksamhetschef för hållbar samhällsutveckling leder hon arbetet med de riktigt långa perspektiven, som hur Falkenberg ska se ut om 30 år. På serviceförvaltningen kan det ibland handla om mycket korta perspektiv, som att säkerställa mat till många klar om 30 minuter även om strömmen går. Men även områden som till exempel it, upphandling och kontakten med allmänheten.

– Jag tycker att det finns flera likheter mellan mitt nuvarande och kommande uppdrag– det handlar mycket om att vässa processer och göra dem hållbara och robusta. Båda uppdragen handlar om att arbeta tillsammans med andra förvaltningar för kommuninvånarnas bästa. Det ska bli spännande att få leda en förvaltning vars uppgifter ligger väldigt nära kärnuppdraget med omsorg och utbildning och som påverkar många varje dag, säger hon.

I förvaltningens uppdrag ingår:

  • Måltid Falkenberg
  • Kontaktcenter
  • Internservice
  • Inköp och upphandling

– Jag har lång och bred erfarenhet av kommunen som kommer att vara till hjälp i det nya uppdraget där jag tror att mitt ledarskap med mycket tillit till chefer och medarbetare kommer att fungera väl, säger Josefine Eirefelt, som arbetat i kommunen sedan 2015.

Hon började som utvecklingsledare, gick vidare och blev mark- och exploaterings-chef och senare samhällsbyggnadschef och hållbarhetschef.

Större ansvar för avdelningschefer

Hållbar samhällsutveckling är ett stor och brett område där samhällsplanering, arbetsmarknadsavdelning och staben för hållbar samhällsutveckling ingår. Just nu pågår en utredning kring om arbetsmarknadsavdelningen i stället ska tillhöra annan förvaltning och i så fall flytta från förvaltningen.
I det korta perspektivet innebär detta ett större ansvar för några av avdelningscheferna:

  • Johan Cronqvist, samhällsplaneringschef, kommer fortsatt att leda samhällsplaneringsavdelningen och framöver delta i kommunstyrelsens ledningsgrupp.
  • Paulina Claesson, idag utvecklingschef och biträdande kommundirektör, får ansvaret för staben för hållbar samhällsutveckling.
  • Kicki Nordberg, kommundirektör och chef över kommunstyrelseförvaltnignen, kommer att ta ansvaret för arbetsmarknadsavdelningen.

– Vi behöver hjälpas åt för att täcka upp så att ledningsstrukturen fungerar i vår förvaltning. Det pågår även utredningar om näringslivsavdelningen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Utfallet av dessa tre utredningar kan komma att påverka kommunstyrelsen framåt. Där har vi inte alla svar ännu. Vi behöver snarast komma fram till en långsiktig och hållbar organisering och det bygger på att vi tar gemensamt ansvar både för det korta och det långa perspektivet. Jag tror att det kan bli riktigt bra, säger Kicki Nordberg.

Kristina Kjellgren till Region Halland

Kristina Kjellgren, chef serviceförvaltningen, slutar för att i stället bli områdeschef för ledning- och verksamhetsstöd på Hallands sjukhus. Hennes sista dag är 30 april.