Skip to main content

Inga brott enligt extern oberoende utredning 

17 januari 2023

Den 20 oktober förra året tog Falkenbergs kommuns initiativ till en extern oberoende utredning med anledning av en artikelserie i Hallands Nyheter. I artikelserien framgick bland annat anklagelser om korruption. Utredningen är nu klar och slår fast att det inte finns några bevis eller omständigheter för att korruption, i den vidare bemärkelsen, eller att andra brott har förekommit.   

Den 17 januari presenterades den externa oberoende utredningen av Trägårdh advokatbyrå för kommunstyrelsens arbetsutskott och därefter vid en pressträff. Utredarna, som tittat mycket noggrant på de uppgifter som framkommit i artikelserien i Hallands Nyheter, har inte funnit några bevis eller omständigheter på att korruption eller andra brott har förekommit.  

– Jag tycker det är skönt att utredningen är klar och att vi nu med hjälp av en oberoende utredning kan konstatera att de anklagelser som riktats mot kommunen inte stämmer. Med det sagt finns det saker som vi måste arbeta vidare med, där vi kan bli tydligare som organisation så att den här typen av misstankar inte uppstår igen, säger Per Svensson, kommunstyrelsen ordförande i Falkenbergs kommun.  

Omfattande utredning  

Utredningen är 64 sidor lång och har tagits fram av Trägårdh advokatbyrå. Utredningen kom till kommunen den 13 januari. I utredningen beskrivs uppdraget de fått enligt följande:    

”Utredningens primära fokus har alltså varit att granska i vilken mån enskilda förtroendevalda eller tjänstemän gjort sig skyldiga till korruption, lagöverträdelser eller överträdelser av annan allvarlig art”.

Utredningen konstaterar att händelserna advokaterna tittat på ”…utgör delar av ett komplext om omfångsrikt händelseförlopp som innefattar ett stort antal personer och spänner över en relativt lång tidsaxel.”  

Det hela handlar om att kommunen, markägare och andra intressenter har behövt komma överens för att göra det möjligt att bygga Tröingeskolan.  

Kritik på några punkter

 Utredarna har identifierat brister i hanteringen av de ärenden som utretts: mejl med information som skickats i samband med en upphandling till enbart en intressent, ett möte med bygglovsnämndens ordförande kring ett bygglovsärende och att det saknas viss dokumentation till ärendena som granskats. 

Så går vi vidare 

– Jag har förtroende för Lars Fröding och det har givetvis bibehållits nu när utredningen kommit. Nu behöver vi se vad vi kan lära av det som kommit fram i den här utredningen, säger Per Svensson(S), kommunråd.