• Start
  • Nyheter
  • I februari är det dags att muddra Falkenbergs hamn

I februari är det dags att muddra Falkenbergs hamn

02 december 2022

Falkenbergs kommun planerar att underhållsmuddra i Falkenberg hamns farled och har fått tillstånd att utföra åtgärden mellan 1 januari till och med den 31 mars 2023. Vi planerar att utföra muddringen under februari månad.

I Falkenbergs hamn pågår hela tiden sedimentation, en form av avlagring och slam från Ätrans utlopp och från havet. Med tiden minskar djupet vilket försvårar för sjö- och fartygstrafik i området. Därför underhållsmuddrar vi bort delar av botten i hamnen och i farleden för att skapa ett tillräckligt djup för fartygen som trafikerar området.

Så går muddringen till

Muddringen sker ner till 6,7 meters djup med hjälp av en grävmaskin utrustad med miljöskopa som står på mudderverket Sjögripen. Muddringen kommer pågå dagtid under en vecka. I samband med muddringen kan det uppstå ljud från grävmaskinen ombord på mudderverket.

Sker viss miljöpåverkan

Den huvudsakliga miljöpåverkan som sker vid muddringsarbetet är att vattnet blir grumligt och att det sker en spridning av förorenade sediment. Det sker alltså en fysisk påverkan vid muddring.

Skyddsvärda arter och natur finns uppströms om området som vi muddrar och påverkas därmed inte direkt. Hänsyn tas vid arbeten i vattnet för att minimera påverkan i området och de arter som passerar muddringsområdet i sin lekvandring. Kontinuerlig provtagning kommer ske före, under och efter arbetet. 

Omhändertagande av muddermassor

I samband med det planerade muddringsarbetet behöver vi ta hand om muddermassor. Muddermassor kommer omlastas till båt och kommer fraktas och deponeras på godkänd deponi på land.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15