Skip to main content

Hemtjänsten övergår till att göra alla matinköp via en leverantör

22 Maj 2024

Från och med februari 2025, då avtalet med Sodexo löper ut, kommer alla matleveranser till hemtjänsttagare att ske via Mathem. Det har socialnämnden nu beslutat.

I dag får hemtjänsttagare som har insatsen matdistribution hem en leverans av kylda matlådor från Sodexo. Inköp av dagligvaror görs däremot via Mathem, som vann den upphandlingen.

Mathems matlådor uppfyller kvalitetskraven

Avtalet med Sodexo löper ut den 28 februari 2025. Med anledning av det har nu socialnämnden valt att slå ihop de två insatserna från och med detta datum. All mat kommer därefter att levereras av Mathem, som även de har kylda matlådor i sitt sortiment.

– Att kombinera de här två hemtjänstinsatserna gör det enklare både för hemtjänsten och för brukarna. Som brukare får du ett besök av hemtjänsten och då gör man samtliga matinköp för veckan, säger Ida Rydén, verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen.

– Måltid Falkenberg har hjälpt oss att bedöma kvalitén på Mathems matlådor och de menar att det är ett fullgott alternativ. Sodexos matlådor är rent näringsmässigt anpassade för den äldre målgruppen. Samtidigt har en del uttryckt missnöje över just dessa matlådor, så man får väga fördelarna mot nackdelarna, säger Ida Rydén.

En tidsbegränsad lösning

Socialnämndens beslut är tidsbegränsat och gäller fram till att avtalet med Mathem löper ut 31 december 2025.

– Det blir ett drygt år då vi får möjlighet att testa den här lösningen. Sen får vi ta ställning till hur vi går vidare i dialog med KPR. Många kommuner har valt att ha en insats som hanterar alla matinköp, och vi ser flera fördelar. För brukaren kan det till exempel ge en möjlighet att påverka sina matkostnader. Med endast en leverantör kan också känslan av trygghet öka. För personalen kan den minskade administrationen stärka arbetsmiljön, säger Andreas Engebrethsen, socialnämndens ordförande.

– Fler och fler löser sina matinköp på egen hand. Denna insats gäller dig som inte har möjlighet att tillgodose behovet på annat sätt. Beslutet innebär en något ökad kostnad för kommunen, men vi ser att fördelarna väger över, tillägger han.