Skip to main content

Presentation av socialnämnden

26 januari 2023

Den 20 december förra året valde kommunfullmäktige ordinarie ledamöter och ersättare till socialnämnden. Under det konstituerande socialnämndsmötet den 10 januari tog nämnden beslut om ledamöter och ersättare till nämndens utskott och uppdrag för mandatperioden 2023-2026. De presenteras här nedan.

Gruppbild på ledamöter i socialnämnde.

Socialnämndens ledamöter. Bake raden, från vänster: Gerd Stenström, Niklas Liljeroth, Tomas Jansson, Andreas Engebrethsen, Kim Johansen, Simon Söderberg, Josefine Hedin. Främre raden, från vänster: Sara Grimpe Wernersson, Fabian Krook, Monika Eriksson, Caroline Johansson, Anita Andersson, Katrin Carlsson, Ruth Kalfholm , Monica Hansson, Louise Lysberg.  

Ordinarie ledamöter

 • Andreas Engebrethsen (S)
 • Katrin Carlsson (C)
 • Kim Johansen (S)
 • Niklas Liljeroth (M)
 • Sara Grimpe Wernersson (S)
 • Josefin Hedin (SD)
 • Simon Söderberg (S)
 • Gerd Stenström (M)
 • Anita Andersson (KD)
 • Monica Hansson (C)
 • Louise Lysberg (SD)
 • Lotta Strömblad (L)
 • Ylva Rudling (MP)

Ersättare

 • Fabian Krook (S)
 • Daniel Bäckman (M)
 • Monika Eriksson (KD)
 • Caroline Johansson (C)
 • Lars Fagerström (L)
 • Ruth Kalfholm (SD)
 • Tomas Jansson (V)

Presidium

 • Andreas Engebrethsen, ordförande (S)
 • Katrin Carlsson, 2:e vice ordförande (C)
 • Kim Johansen, 1:e vice ordförande (S)

Arbetsutskottet

Ledamöter

 • Andreas Engebrethsen (S), ordförande
 • Katrin Carlsson (C)
 • Kim Johansen (S), vice ordförande
 • Niklas Liljeroth (M)
 • Lotta Strömblad (L)

Ersättare

 • Monika Eriksson (KD)
 • Monica Hansson (C)
 • Ylva Rudling (MP)

Socialutskottet

Ledamöter

 • Kim Johansen (S), ordförande
 • Katrin Carlsson (C), vice ordförande
 • Sara Grimpe Wernersson (S)
 • Anita Andersson (KD)
 • Niklas Liljeroth (M)

Ersättare

 • Lotta Strömblad (L)
 • Daniel Bäckman (M)
 • Ylva Rudling (MP)

Valberedning

 • Andreas Engebrethsen (S), ordförande
 • Katrin Carlsson (C)

Kommunala pensionärsrådet

Ledamöter

 • Monica Hansson (C)
 • Anita Andersson (KD)

Ersättare

 • Gerd Stenström (M)
 • Lars Fagerström (L)

Brukarrådet psykiatri

Ledamot/sammankallande

 • Kim Johansen (S)

Ersättare

 • Caroline Johansson (C)

Kommunala funktionsrättsrådet

Ledamöter

 • Lars Fagerström (L)

Ersättare

 • Katrin Carlsson (C)

LSS-samverkan

Ledamot/sammankallande

 • Monika Eriksson (KD)

Ersättare

 • Katrin Carlsson (C)