Skip to main content

Gymnasieskolans medarbetare fick vidareutbildning i pågående dödligt våld (PDV)

02 november 2022

Medarbetarna på Falkenbergs gymnasieskola har deltagit i en utbildningsdag i pågående dödligt våld, PDV. Utbildningsdagen var en samverkan mellan kommunen, polisen och ambulansen med målet att öka den mentala förberedelsen och minimera skadeverkningarna vid ett eventuellt angrepp.

Måndagen den 31 oktober genomfördes en vidareutbildning och övning i PDV för 160 medarbetare vid Falkenbergs gymnasieskola. Dagen samordnades av barn- och utbildningsförvaltningens säkerhetssamordnare och kommunpolisen i Falkenberg.

- Utifrån vad som händer i vår omvärld ser vi att det är rimligt att tillsammans jobba med det här svåra ämnet och samtidigt få en ökad förståelse för varandras arbetsuppgifter. Det känns också bra att vi tar ett gemensamt ansvar för att så långt det är möjligt förbereda oss om vi skulle drabbas, säger Christer Bartholdsson, lokalpolisområdeschef i Falkenberg.

Anneli Svensson är kommunpolis i Falkenberg och en av dem som planerat dagen.

- Det huvudsakliga syftet med dagen är att övningsmomenten tillsammans med upplevelsen i polisens moment ska stärka handlingskraften hos medarbetarna om de skulle hamna i en liknande situation på sin skola, säger hon.

Mental förberedelse

Tanken med dagen är att medarbetarna på gymnasieskolan ska få en ökad mental förberedelse att hantera en händelse av pågående dödligt våld. De ska också få förutsättningar att minimera skadeverkningarna vid en eventuell händelse. Ambulanssjukvårdens pass handlade därför om deras roll vid en större händelse men också om enklare akutsjukvård som att stoppa blödningar och lägga om sår.

- Vi har en stark lokal samverkan i Falkenberg. Att öva tillsammans ger oss en ännu bredare grund att stå på. Under dagen bidrar vi med vår kompetens inom akutsjukvård, säger Monica Johansson, avdelningschef för ambulanssjukvården i Falkenberg

Unik utbildningsdag

Under 2022 har personalen på Falkenbergs samtliga kommunala förskolor, grundskolor, gymnasieskola och vuxenutbildning utbildats inom pågående dödligt våld. Denna dagen var ett led i ett systematiskt arbete i kommunen och det kommer att genomföras fortsatta utbildningsinsatser kontinuerligt.

- Detta är en unik utbildningsdag som medarbetarna på gymnasieskolan får delta i. Den ingår i ett långsiktigt arbete och har planerats under lång tid. Vi är stolta att den nu kan genomföras, säger Stigert Pettersson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Josefine Möller är säkerhetsanssamordnare på barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun och den som ansvarar för det systematiska säkerhetsarbetet som denna dag om pågående dödligt våld i skolan ingår i.

- Sannolikheten att drabbas är väldigt liten men konsekvenserna kan bli mycket allvarliga om det väl händer. Därför är det viktigt att rusta alla medarbetare inom alla skolformer så att de får möjlighet att förbereda sig mentalt och kunna vara en del i att minimera skadeverkningarna vid en eventuell händelse, avslutar Josefine.